‘คุณหญิงโค้ดดิ้ง’ ติดตามโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีต รร.ชุมชนดอยช้าง

‘คุณหญิงโค้ดดิ้ง’ ติดตามโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีต รร.ชุมชนดอยช้าง ยกเป็นต้นแบบอัจฉริยะทางความคิด ตัดเกรดให้ A++

27 พฤษภาคม 2565 จังหวัดเชียงราย / ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายรณภพ ปัทมะดิษ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายโชติ โสภณพนิช ประธานมูลนิธินโยบายสาธารณะไทย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำผู้บริหารการศึกษาในจังหวัดเชียงราย ตรวจติดตามเชิงประจักษ์ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน (Science Technology Innovation (STI) : Smart Intensive Farming) ณ โรงเรียนชุมชนดอยช้าง อำเภอแม่สรวย สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2

ภาพเพิ่มเติม Facebook

นายเกรียงไกร ฟูธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนดอยช้าง กล่าวว่า ปีการศึกษาที่ผ่านมาโรงเรียนชุมชนดอยช้าง ได้ดำเนินโครงการตามแนวทางของโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีต ระยะที่ 4 คือ ระยะรวบรวมพัฒนา โดยได้รับการติดตามจากนิเทศเชิงประจักษ์จาก ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งโรงเรียนชุมชนดอยช้างได้รับคำแนะนำที่มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตของโรงเรียน ซึ่งได้เห็นถึงพัฒนาการของนักเรียน คือ นักเรียนสามารถวางแผนการทำเป็นขั้นตอน มีทักษะในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุมีผลขึ้น รู้จักการทำงานเป็นทีม มีทักษะและสมรรถนะที่เหมาะสมกับนักเรียนในศตวรรษที่ 21

ทั้งนี้ โรงเรียนจะพัฒนาโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตของโรงเรียน นำไปสู่ขั้นตอนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยายผลต่อชุมชน รวมทั้งจะเป็นแนวทางให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียนในรุ่นต่อไป

ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า โรงเรียนชุมชนดอยช้างดำเนินโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรมและน่าประทับใจ ทั้งที่โรงเรียนตั้งอยู่บนพื้นที่สูงชัน มีข้อจำกัดหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพที่ไม่ดีของดิน แต่ก็สามารถแก้ไขปัญหาด้วยการนำวัสดุที่มีในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ โดยการใช้ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกับ Coding มาวางแผนจนประสบความสำเร็จ

สำหรับโรงเรียนชุมชนดอยช้าง จังหวัดเชียงราย เป็นโรงเรียนนำร่องของโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินโครงการ โดยได้รับความร่วมมือระหว่างโรงเรียนชุมชนดอยช้าง กับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงราย ในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ และสามารถพัฒนาเป็นโรงเรียนต้นแบบของการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้ในภาคเกษตรได้อย่างยอดเยี่ยม

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวว่า วันนี้ได้นำคณะจากกระทรวงศึกษาธิการ สำนักนายกรัฐมนตรี ภาคเอกชน และผู้ที่สนใจเรื่อง Coding วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ขึ้นมาชมผลงานการปฏิบัติหน้าที่ของโรงเรียนชุมชนดอยช้างในการทำโครงการอัจฉริยะเกษตรปราณีตในโรงเรียน โดยอัจฉริยะในที่นี้คืออัจฉริยะทางความคิด ซึ่งสอดคล้องกับ Unplugged Coding ใช้สมองวางแผนร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ สถานศึกษา มหาวิทยาลัย เพื่อเรียนรู้ไปด้วยกันจนประสบความสำเร็จอย่างงดงาม

“ด้วยความยากลำบากของพื้นที่ เป็นที่สูงและเป็นดินลูกรัง จะปลูกอะไรก็ยาก เพราะฉะนั้นการใช้อัจฉริยะทางความคิด คิดวิเคราะห์แล้วใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วย จึงแก้ปัญหาเรื่องดิน เรื่องน้ำ เรื่องปุ๋ยได้ แล้วก็สามารถใช้ของที่มีในพื้นที่ เช่น กากกาแฟรวมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนผสมกากกาแฟเพื่อปรับปรุงค่า Ph ของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชและได้ผลผลิตที่ดีจนเป็นที่ประจักษ์ หากให้คะแนนก็ต้องได้ระดับ A++” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

ผลงานของโรงเรียนชุมชนดอยช้าง จึงเป็นต้นแบบของการเรียนรู้จากทฤษฎีมาเป็นปฏิบัติ แล้วก็ใช้กับชีวิตประจำวันได้ ตลอดจนขยายผลไปถึงชุมชน ซึ่งการศึกษาเช่นนี้จะพาประเทศก้าวข้ามวิกฤตทุกอย่างได้ และหวังว่าประเทศไทยจะมีบุคคลที่มีความรู้ความสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติ เป็นคนดี รักท้องถิ่น อนุรักษ์สิ่งที่มีอยู่ ร่วมมือกันดูแลความเป็นอยู่ของชนเผ่าในพื้นที่ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

โอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้ทำพิธีเปิดร้านกาแฟเด็กดอยช้าง Coffee ซึ่งดำเนินการโดยครู นักเรียน และชาวชุมชนดอยช้าง ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนชุมชนดอยช้าง นอกจากจะเปิดบริการเครื่องดื่มแล้วยังมีผลิตภัณฑ์งานฝีมือของชุมชนจัดจำหน่ายอีกด้วย

ภาพเพิ่มเติม Facebook

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า, ศุภณัฐ วัฒนมงคลลาภ / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: