องคมนตรี เปิดอบรม “ผู้บริหารยุคใหม่ หัวใจนำทาง” พัฒนาผู้บริหาร รร.ราชประชานุเคราะห์ 38 แห่งทั่วประเทศ เพื่อบริหารจัดการ ดูแลเด็กกลุ่ม LD

7 พฤษภาคม 2565 – พลเรือเอก พงศ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารยุคใหม่ หัวใจนำทาง (SMART LEADERSHIP STUDENT AT HEART) ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ. และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2565 โดยว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงาน

การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการตระหนักรู้ของผู้บริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ให้เป็นแบบอย่างผู้นำที่ดี มีความซื่อสัตย์ มีแนวคิดมุ่งมั่นพัฒนา บริหารงานแบบมีส่วนร่วม สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่ามากที่สุด รวมทั้งสามารถบริหารจัดการบุคลากรและครูที่รับผิดชอบในการดูแลนักเรียนกลุ่มเด็ก Learning Disability (LD) รวมถึงเด็กพิเศษอื่น ๆ อย่างเป็นรูปธรรม นำไปใช้ได้จริง และวัดผลได้ สามารถใช้รูปแบบผู้นำที่เหมาะสมกับสถานการณ์ สามารถลด ละ เลิก พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้ เข้าใจเครื่องมือค้นหาพรสวรรค์และนำผลที่ได้มาต่อยอดในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมถึงพัฒนาระบบการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพให้กับนักเรียน จนเป็นโรงเรียนต้นแบบได้

สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ. 38 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยได้รับความร่วมมือวิทยากรจากสถาบันวิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพทาเลนท์ดีเทคทีฟ และบริษัท สมาร์ท โค้ช อินเทลลิเจนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: