ทปษ.รมว.ศธ.”สุทธิชัย” ลงพื้นที่อุบลราชธานี ติดตามผลการดำเนินงานสถานีแก้หนี้ครูฯ ระดับจังหวัดและเขตพื้นที่การศึกษา

นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 เพื่อประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสถานีแก้หนี้ครูฯ ระดับจังหวัดและเขตพื้นที่การศึกษา และหารือแนวทางแก้ไขปัญหากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี ซึ่งสมัครเข้าร่วมเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบ

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ได้จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสถานีแก้หนี้ครูฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ณ ห้องประชุม สพป.อุบลราชธานี เขต 2 อำเภอตระการพืชผล โดยคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ สพป.อุบลราชธานี เขต 2 นำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา และความก้าวหน้าการพิจารณาแก้ปัญหาหนี้สินครูของสถานีแก้หนี้ครูฯ สพป.อุบลราชธานี เขต 2

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 จัดประชุมที่โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นการประชุมร่วมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสถานีแก้หนี้ครูฯ ระดับจังหวัดและเขตพื้นที่การศึกษา โดยประชุมร่วมกับคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ สพป.อุบลราชธานี เขต 1, 3, 4, 5 และ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ พร้อมทั้งหารือแนวทางแก้ไขปัญหากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี ซึ่งสมัครเข้าร่วมเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบ

ผลการประชุมครั้งนี้ จะช่วยให้หน่วยงานระดับพื้นที่ สามารถดำเนินการตามแนวทางนโยบายของ ศธ. เห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรม เช่น การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ การลดค่าใช้จ่ายของครู การช่วยครูไกล่เกลี่ยและแก้ปัญหาหนี้สิน เป็นต้น

Published by บัลลังก์ โรหิตเสถียร

กลุ่มสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: