ทปษ.รมว.ศธ.”สุทธิชัย” ลงพื้นที่อุบลราชธานี ติดตามผลการดำเนินงานสถานีแก้หนี้ครูฯ ระดับจังหวัดและเขตพื้นที่การศึกษา

นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 เพื่อประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสถานีแก้หนี้ครูฯ ระดับจังหวัดและเขตพื้นที่การศึกษา และหารือแนวทางแก้ไขปัญหากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี ซึ่งสมัครเข้าร่วมเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบ

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ได้จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสถานีแก้หนี้ครูฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ณ ห้องประชุม สพป.อุบลราชธานี เขต 2 อำเภอตระการพืชผล โดยคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ สพป.อุบลราชธานี เขต 2 นำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา และความก้าวหน้าการพิจารณาแก้ปัญหาหนี้สินครูของสถานีแก้หนี้ครูฯ สพป.อุบลราชธานี เขต 2

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 จัดประชุมที่โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นการประชุมร่วมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสถานีแก้หนี้ครูฯ ระดับจังหวัดและเขตพื้นที่การศึกษา โดยประชุมร่วมกับคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ สพป.อุบลราชธานี เขต 1, 3, 4, 5 และ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ พร้อมทั้งหารือแนวทางแก้ไขปัญหากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี ซึ่งสมัครเข้าร่วมเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบ

ผลการประชุมครั้งนี้ จะช่วยให้หน่วยงานระดับพื้นที่ สามารถดำเนินการตามแนวทางนโยบายของ ศธ. เห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรม เช่น การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ การลดค่าใช้จ่ายของครู การช่วยครูไกล่เกลี่ยและแก้ปัญหาหนี้สิน เป็นต้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: