“SAFE สถานศึกษาปลอดภัย สัญจร” 8 จังหวัด

รมว.ศธ. “ตรีนุช เทียนทอง” ปลื้ม SAFE สถานศึกษาปลอดภัย สัญจร 8 จังหวัด ได้รับเสียงตอบรับล้นหลาม ย้ำทุกสถานศึกษาอย่าเพิกเฉยต่อปัญหาความรุนแรงเด็ก ให้โรงเรียนเป็นเสมือนบ้านหลังที่สอง สร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจ (Trust) ให้ผู้ปกครองส่งลูกหลานมาโรงเรียน

14 มีนาคม 2565 ที่โรงเรียนสระแก้ว จ.สระแก้ว – นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างการรับรู้การเข้าถึงระบบมาตรฐานความปลอดภัยสถานศึกษา (SAFE สถานศึกษาปลอดภัย สัญจร) โดยมีนายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษา รมว.ศธ., นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการ รมว.ศธ., นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว, นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมงาน

รมว.ศธ. กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า ความปลอดภัยเป็นนโยบายของรัฐบาลและ ศธ. ในการส่งเสริมประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี นำไปสู่การมีความสุขทั้งส่วนตัว ครอบครัว และสังคมโดยรวม ซึ่งเป้าหมายทางการศึกษาจะไม่เกิดผลประโยชน์ใด ๆ หากนักเรียนและเยาวชนไม่มีความปลอดภัยเมื่อมาโรงเรียน หรือไม่มีความปลอดภัยในชีวิต

สำหรับกิจกรรมที่จังหวัดสระแก้วในครั้งนี้ เป็นจังหวัดสุดท้ายที่ ศธ. รณรงค์สร้างการรับรู้เรื่องความปลอดภัย และการรับรู้ถึงช่องทางการรับแจ้งเหตุภัยร้ายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับลูกหลานของเรา ซึ่งการจัดกิจกรรม SAFE สถานศึกษาปลอดภัย สัญจร ใน 7 จังหวัดก่อนหน้านี้ ได้เห็นความตื่นตัวของทุกภาคส่วน และชื่นชมนักเรียนที่เห็นความสำคัญในการช่วยป้องกันภัยร้าย มีการปลูกฝังให้เห็นถึงสาเหตุ และวิธีการรับมือกับภัยร้ายที่เกิดขึ้น ส่วนการปราบปรามเป็นภารกิจที่ ศธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมมือร่วมใจในการจัดการภัยร้ายต่าง ๆ ให้เหลือน้อยที่สุด หรือไม่ให้เกิดขึ้นอีก

“ทุกสถานศึกษาต้องไม่เพิกเฉย ต่อปัญหาความรุนแรงในเด็ก เราต้องทำให้โรงเรียนเป็นเสมือนบ้านหลังที่สอง ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูในโรงเรียนทุกท่าน เป็นเสมือนเจ้าบ้านที่ต้องให้การดูแลเด็กนักเรียน ที่เป็นลูกหลานของเราอยู่ภายในโรงเรียนได้อย่างปลอดภัย ต้องทำให้พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองของเด็กนักเรียนมีความไว้วางใจ (Trust) ในการส่งลูกหลานมาโรงเรียน มีความเชื่อใจถึงการให้ความคุ้มครอง และดูแลเด็กให้ได้รับความปลอดภัย มีความมั่นใจว่า เด็กนักเรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพมากที่สุด” รมว.ศธ.กล่าว

จากข้อมูลล่าสุด มีผู้แจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยกับทาง ศูนย์ MOE Safety Center แล้ว 99 กรณี มีทั้งภัยทะเลาะวิวาท ภัยจากยานพาหนะ เด็กติดเกม ภัยไซเบอร์ ภาวะทางจิต ยาเสพติด การล่วงละเมิดทางเพศ การล่อลวง ภัยจากอาคารเรียนหรือสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น ซึ่งทุกกรณีได้มีการติดตามตรวจสอบทันที โดยมี 13 กรณีที่ตรวจสอบแล้ว มีการยกเลิกเหตุ 13 กรณีได้แก้ไขเป็นที่เรียบร้อย 38 กรณีอยู่ระหว่างการดำเนินการติดตามผล 33 กรณีอยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบเหตุ ซึ่งตนจะติดตามความคืบหน้าและการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด โดยกรณีที่ร้ายแรง เช่น การล่วงละเมิดทางเพศ การล่อลวง จะเป็นกรณีที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ โดยหากมีครูถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำความผิด จะต้องให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ และมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย และหากพบว่าผิดจริง จะมีการลงโทษขั้นรุนแรงตามระเบียบของข้าราชการอย่างเคร่งครัด

ขอขอบคุณ 10 หน่วยงานที่ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ SAFE สถานศึกษาปลอดภัย กับ ศธ. โดยเฉพาะข้าราชการ และบุคลากรในพื้นที่ซึ่งเป็นตัวแทนของหน่วยงานหลัก ที่จะต้องป้องกัน ปลูกฝัง และปราบปรามเพื่อไม่ให้มีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับลูกหลานของเราเชื่อว่า ความปลอดภัยที่เด็กได้รับเมื่อมาโรงเรียน จะเป็นส่วนสนับสนุนที่สำคัญต่อการสร้างคุณภาพทางการศึกษาของประเทศต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: