“ตรีนุช”เบรกเขตพื้นที่การศึกษา ใช้ผล O-NET จัดอันดับโรงเรียน

รมว.ศธ. “ตรีนุช เทียนทอง” ไม่เห็นด้วย สพท.บางแห่ง ยังนำผลคะแนน O-NET มาจัดอันดับโรงเรียน แข่งขันกัน ย้ำคะแนนไม่มีผลต่อการประเมินใด ๆ แนะโรงเรียนไม่จัดติว ปล่อยให้เด็กสอบไปตามองค์ความรู้จริงที่มี มอบเลขาฯ กพฐ. เร่งทำความเข้าใจการนำผลสอบเพื่อปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ้น ไม่ใช่เพื่อนำมาจัดอันดับโรงเรียน

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า ตนได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนต่าง ๆ ซึ่งพบว่า ถึงแม้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะมีประกาศเรื่อง “ยกเลิกการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551” ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นมา รวมถึงไม่นำผล O-NET มาเป็นเกณฑ์พิจารณาในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของครูและบุคลากรทางการศึกษา

แต่ขณะนี้โรงเรียนหลายแห่งยังคงมีการสอบ O-NET อยู่ เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) บางแห่งได้มีการนำผล O-NET มาจัดอันดับโรงเรียน เพื่อแข่งขันกัน ซึ่งตนไม่เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว เพราะจะเป็นการผลักความเครียดและความกดดันของการแข่งขันไปที่นักเรียน โดยได้มอบหมายให้ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เร่งทำความเข้าใจกับทุกเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนที่มีนักเรียนสมัครใจสอบ O-NET ให้รู้ผลคะแนนแค่ภายในโรงเรียน แล้วนำมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให้ดีขึ้น ไม่ให้มีการนำมาใช้จัดอันดับโรงเรียน

นอกจากนี้ ยังพบว่าหลายโรงเรียนได้มีการสอนเสริม เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน โดยเฉพาะชั้น ป.6 ชั้น ม.3 เพื่อเข้ารับการทดสอบที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้กำหนดจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 โดยชั้น ป.6 สอบวันที่ 12 ก.พ.2565 และ ชั้น ม.3 สอบวันที่ 13 ก.พ.นี้ ซึ่งการสอบต้องเป็นไปตามความสมัครใจ ไม่บังคับเด็กเข้าสอบ และขอมอบแนวทางให้ทุกโรงเรียนที่ให้เด็กร่วมสอบว่า ปล่อยให้การสอบ O-NET เป็นไปตามความรู้ความสามารถที่แท้จริงของนักเรียน เพื่อทราบว่าเด็กได้คะแนนเท่าไหร่ อย่างไรก็ตามตนเห็นด้วยกับครูที่เป็นห่วงถึงคะแนน O-NET รอบนี้ ว่าน่าจะได้รับผลกระทบจากการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กว่า 2 ปีที่ผ่านมา เพราะไม่สามารถมาเรียนในรูปแบบ On-site ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งคะแนน O-NET นี้ ครูสามารถนำข้อมูลมาพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนได้

“อย่ากลัวว่าคะแนนที่ออกมาจะไม่ดี เราไม่ได้สอนเพื่อให้เด็กได้คะแนนสอบสูง แต่ควรเน้นการสอนให้เด็กเข้าใจ รู้จักคิดวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็น ดิฉันไม่อยากให้เอา O-NET มาสร้างความกดดันให้เด็ก และครูในโรงเรียน อีกทั้งการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด 19 แบบนี้ เด็กย่อมเกิดภาวะความรู้ถดถอยอยู่แล้ว ซึ่งเป็นเหมือนกันทั่วโลก เราไม่จำเป็นต้องติวเน้นให้นักเรียนได้คะแนนสอบสูง เพราะตอนนี้ไม่ได้มีการนำผลคะแนนไปใช้ประกอบการประเมินใด ๆ แล้ว” นางสาวตรีนุช กล่าว

One thought on ““ตรีนุช”เบรกเขตพื้นที่การศึกษา ใช้ผล O-NET จัดอันดับโรงเรียน

Add yours

  1. ทราบไหมว่าสาเหตุหลักที่ทำให้ผลสัมฤทธิ์ต่ำคือการแข่งขันศิลปหัตกรรม เพราะกิจกรรมนี้แย่งเวลาเรียนเด็กไปเกินกว่า 50% สมมุติว่าหลักสูตร 100 เด็กได้เรียน 50 แล้วใน 50 นั้นเด็กจะรับไปได้แค่ไหน ในขณะที่ข้อสอบโอเน็ทออกคลุมหลักสูตร ิ ถ้าเด็กไม่เรียนพิเศษไม่มีทางจะได้ถึงครึ่ง

    ถูกใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: