“ตรีนุช-หาน จื้อเฉียง”ร่วมเดินหน้าการศึกษาไทย-จีน 

“เอกอัครราชทูตจีน” พบ “ตรีนุช” เดินหน้าความร่วมมือการศึกษาไทย-จีน เตรียมชงผู้ประกอบการจีนในประเทศไทย รับนักศึกษาอาชีวศึกษาเข้าฝีกปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม

วันนี้ (18 ม.ค.65) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 มกราคมที่ผ่านมา นายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย ได้เข้าพบตนเพื่อแนะนำตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ รวมทั้งหารือข้อราชการเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างกันด้านการศึกษา และแลกเปลี่ยนสถานการณ์การจัดการศึกษาในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ของทั้ง 2 ประเทศ

ที่ผ่านมาประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน มาเป็นระยะ ซึ่งในโอกาสนี้ได้มีการหารือในประเด็นการเรียนการสอนภาษาจีน การแลกเปลี่ยน และการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพ รวมถึงการพัฒนาการอาชีวศึกษา และการพัฒนาครูสอนภาษาจีน โดยมีแนวทางความร่วมมือระหว่างกัน อาทิ การส่งครูสอนภาษาจีนมาสอนในประเทศไทย การพัฒนาครูไทยในการสอนภาษาจีนผ่านการสนับสนุนทุนการศึกษา หรือ การฝึกอบรมออนไลน์ การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาได้เข้าฝึกงานในสถานประกอบการของจีน การพัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้เรียนภาษาจีน และ การเพิ่มช่องทางการฝีกอบรมครูจีนในประเทศไทย เป็นต้น

“ดิฉันได้ขอบคุณสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยในด้านการศึกษามาโดยตลอด และขอบคุณเอกอัครราชทูตจีนคนใหม่ ที่แสดงความสนใจเกี่ยวกับการยกระดับความร่วมมือให้ครอบคลุมการพัฒนาด้านอาชีวศึกษา และทางกระทรวงศึกษาธิการยินดีให้การสนับสนุนการดำเนินความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาของทั้ง 2 ฝ่าย โดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาการอาชีวศึกษา ซึ่งทางเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยก็ได้เน้นย้ำว่าจะประสานกับผู้ประกอบการจีนในประเทศไทย เพื่อพิจารณาแนวทางการรับนักศึกษาอาชีวศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป” นางสาวตรีนุช กล่าว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: