กระทรวงศึกษาธิการ จับมือกระทรวงแรงงาน MOU ส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ

(19 มกราคม 2565) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกร... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑