ทปษ.”สุทธิชัย” พบปะเครือข่ายพี่น้องชาวการศึกษา ให้กำลังใจคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับกลุ่มมูลนิธิสุภาวงค์เสนาเพื่อการปฏิรูปสิทธิลูกหนี้และคณะฯ ที่เข้าพบเพื่อแสดงความขอบคุณคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่ช่วยผลักดันการแก้ไขปัญหา เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

ที่ปรึกษา รมว.ศธ. กล่าวตอนหนึ่งว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาหนี้สินของประชาชน โดยได้มอบให้นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการ เพื่อดูแลแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับประชาชนโดยรวม รวมทั้งเครือข่ายครูในนาม “กลุ่มมูลนิธิสุภาวงค์เสนาเพื่อการปฏิรูปสิทธิลูกหนี้” ที่เดินทางมาในวันนี้ เช่นเดียวกับกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ครูมีขวัญกำลังใจในการสอนนักเรียน และไม่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษา จึงมอบหมายให้ตนดูแลรับผิดชอบการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของ ศธ. ซึ่งมีตนเป็นประธาน และมีนายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นคณะกรรมการ

จากการดำเนินงานผลักดันการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ทำให้ทราบว่าปัญหาเกิดจากปัจจัยหลายด้าน ปัญหามิได้อยู่ที่ครูเพียงเท่านั้น แต่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่จะต้องหาทางแก้ไขบนฐานของข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ที่จะสามารถออกแบบแนวทางแก้ไขให้เหมาะสมกับปัญหานั้น ๆ และหนี้สินของครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนใหญ่อยู่ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูและสถาบันการเงิน โดยเฉพาะธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย เป็นต้น ดังนั้น จึงต้องวางมาตรการทั้งในเรื่องของดอกเบี้ยที่เป็นธรรม กฎระเบียบคุ้มครองครู ไม่ให้ถูกเอาเปรียบ การพัฒนาและให้ความรู้ด้านการเงินแก่ครู ในลักษณะการฝึกอบรม เป็นต้น

“ขอให้ทุกท่านสบายใจ กระทรวงศึกษาธิการพร้อมที่จะทำงานให้กับเพื่อนครู พร้อมที่จะแก้ไขความเดือดร้อนของครู ตลอดจนพร้อมเปิดรับข้อเสนอแนะและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาแก้ไขต่อไป” ทปษ.รมว.ศธ. กล่าว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: