“ตรีนุช” ต้อนรับรองนายกฯ “ประวิตร” ตรวจฉีดวัคซีนเด็กสระแก้วเข็มแรก เตรียมพร้อมรับเปิดเทอมปลอดภัย พร้อมนำทีมเยี่ยมชม Fix It Center ให้บริการประชาชน

จังหวัดสระแก้ว – เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม​ 2564 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนแก่นักเรียนนักศึกษา เยี่ยมชมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนนักศึกษา 100 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด 19 เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัยซักได้ 2,000 ครั้ง ให้แก่นักเรียนที่มาฉีดวัคซีน มอบอ่างล้างมือและอุปกรณ์ต้านโควิด 19 ให้แก่สถานศึกษา 5 แห่ง และมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ประสบปัญหาจากสถานการณ์โควิด 19 ณ โรงเรียน​วังน้ำเย็น​วิทยาคม​ อ.วังน้ำ​เย็น​ โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ., นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษา รมว.ศธ., นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการ รมว.ศธ., นายสุภัทร​ จำปาทอง ปลัด ศธ., นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ​ กพฐ., นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการ​ กอศ. และผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับ

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า มีความยินดีที่ได้มาเยี่ยมนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปกครองนักเรียน และชาวจังหวัดสระแก้ว ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบกับประชาชนอย่างกว้างขวาง ทั้งในด้านความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ รวมไปถึงสถานศึกษา ที่ยังไม่สามารถเปิดเรียนตามปกติได้

สิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้ คือ ทำอย่างไรให้โรงเรียนเปิดเรียนตามปกติได้ สร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองในการส่งลูกหลานมาเรียน รัฐบาลจึงได้อนุมัติให้ใช้วัคซีนไฟเซอร์ กับเด็กอายุ 12-18 ปี หากสามารถฉีดวัคซีนป้องกันโควิดได้ครบ ทั้งนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จะสามารถเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2 ได้

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. กล่าว​ว่า​ จังหวัดสระแก้วมีนักเรียน นักศึกษา ประสงค์รับวัคซีน 33,630 คน คิดเป็นร้อยละ 81.32 ส่วนครูและบุคลากรทางการศึกษาฉีดวัคซีนแล้ว 5,440 คน คิดเป็นร้อยละ 89.08 โดยในส่วนของการฉีดวัคซีนแก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุ 12-18 ปี ระยะที่ 1 ของจังหวัดสระแก้ว ได้รับอนุมัติ จำนวน 16,800 คน ในโรงเรียน จำนวน 50 แห่ง เริ่มดำเนินการฉีด ตั้งแต่วันที่ 5-19​ ตุลาคม 2564​ สำหรับการฉีดในวันนี้ เป็นนักเรียนโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม จำนวน 831 คน และขณะนี้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มที่ยังไม่ฉีดให้แจ้งความประสงค์รับวัคซีนของบุตรหลานเพิ่มเติมแล้วในส่วน​ของ​การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564​ สถานศึกษาได้มีการเตรียมความพร้อมด้วยการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานป้องกันโรค TSC + ระบบใหม่ รวมทั้งจะมีหน่วยงานต้นสังกัด ตรวจติดตามรับรองผลการประเมินเบื้องต้น และมีคณะกรรมการติดตามฯ ตรวจเยี่ยม ระดับอำเภอ จังหวัด เพื่อยืนยัน
ความพร้อมตามมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข โดยจะมีการนำเสนอผลการตรวจเยี่ยม ติดตาม พร้อมเปิดเรียน on site ให้คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสระแก้ว พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

สำหรับกิจกรรม Fix It Center มีอาจารย์ และนักศึกษาอาชีวศึกษาจำนวนกว่า 50 คน จาก 3 วิทยาลัย ได้แก่วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ฯ ให้บริการซ่อมเครื่องยนต์, เครื่องจักรกล, เครื่องใช้ไฟฟ้า อาทิ โทรทัศน์ วิทยุ พัดลม หม้อหุงข้าว เครื่องเสียง และซ่อมรถจักรยานยนต์ เป็นต้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังมีการฝึกอาชีพจัดทำสลัดโรล เจลแอลกอฮอล์ และพัฒนาต่อยอดโดยจัดทำบรรจุภัณฑ์บรรจุข้าวเกรียบปลาซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์​เด่นของชุมชน​วังน้ำ​เย็น​ด้วย

จากนั้น รมว.ศธ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร​ ศธ. เดินทาง​ไปตรวจ​เยี่ยม​การฉีดวัคซีน​ มอบทุนการศึกษา​และถุง​ยังชีพ​ ณ โรงเรียน​วังสมบูรณ์​วิทยาคม​ อ.วังสมบูรณ์​ จ.สระแก้ว โดย รมว.ศธ. กล่าวว่า ที่ผ่านมา​ ศธ.ได้ใช้วิธีอันหลากหลาย​ในการจัดการศึกษา​ท่ามกลาง​สถานการณ์​การแพร่ระบาด​ของโรคโควิด 19 แต่อย่า​งไรก็ตามการจัดการศึกษา​ในโรงเรียน​ยังเป็นวิธี​ที่ดีที่สุด​อยู่​ รัฐบาล​จึงสนับสนุน​วัคซีน​ไฟเซอร์​ให้นักเรียน​อายุ 12-18 ปี เพื่อให้สามารถ​เปิดเรียน​ได้ตามปกติ ขณะเดียวกัน​นักเรียน​และครูยังต้องสวมหน้ากาก​อนามัย​ ล้างมือ รักษา​ระยะห่าง​เพื่อความปลอดภัย​ต่อไปอย่างครัดจึงจะสามารถ​เปิดเรียน​ได้อย่างสมบู​รณ์ ตลอด​จนขอบคุณ​ครูที่ปรับกระบวนการ​เรียนการสอนเพื่อไม่​ให้​นักเรียน​พลาดโอกาส​ทางการศึกษา​ และขอบคุณ​บุคคล​ลากรทางการแพทย์​ที่เสีย​สละทำงานเพื่อคนไทยทุกคน

ภารกิจที่โรงเรียน​วังน้ำเย็น​วิทยาคม​ อ.วังน้ำ​เย็น

ภารกิจที่โรงเรียน​วังสมบูรณ์​วิทยาคม​ อ.วังสมบูรณ์​ จ.สระแก้ว

ปารัช​ญ​์ ไชย​เวช ​/ สรุป
กิตติ​กร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ​

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: