เสมา 3 ลงพื้นที่สงขลา ติดตามสถานการณ์ฉีดวัคซีนนักเรียน พร้อมต่อยอดสินค้าแบรนด์ ONIE ของ กศน. เปิดขายบนห้างสรรพสินค้าชั้นนำ

จังหวัดสงขลา – เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนโควิด 19 สําหรับนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ., นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ. และผู้บริหารสำนักงาน กศน. โดยมีนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี” และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดย น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. มีความห่วงใยประชาชนที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในวันนี้จึงเป็นตัวแทนของรัฐบาลและ ศธ. นำกำลังใจมามอบให้ทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้อง ๆ อายุระหว่าง 12-18 ปี ที่ ศธ.กำลังเร่งฉีดวัคซีนให้ครบโดยเร็ว ซึ่งภาพรวมจังหวัดสงขลานั้น พ่อแม่ผู้ปกครองยินยอมอนุญาตให้น้อง ๆ ฉีดวัคซีนกว่าร้อยละ 90 สำหรับส่วนที่เหลือที่ผู้ปกครองยังไม่อนุญาต จะดำเนินการร่วมกับจังหวัดในการประชาสัมพันธ์ให้เห็นข้อดีของการได้รับวัคซีนต่อไป

“ทราบว่าภาพรวมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ของเด็กอายุ 12-18 ปีในทุกจังหวัด มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมไว้แล้ว ย้ำว่าเพียงพอแน่นอน ด้านการเปิดภาคเรียนนั้น แต่ละจังหวัดซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน จะพิจารณารูปแบบการเปิดเรียนที่เหมาะสม โดยเน้นความปลอดภัยของผู้เรียนและบุคลากรเป็นสำคัญ”

โอกาสนี้ รมช.ศธ.ได้มอบผลิตภัณฑ์จากฟ้าทะลายโจร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และหนังสือพระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ 10 รัชกาล ฉบับการ์ตูน โดยนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จากนั้น รมช.ศธ. และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม กศน.ดีเด่น 5 ดี พรีเมี่ยม และผลิตภัณฑ์จักสานจากเชือกกล้วย โดยมีนางเกษร ธานีรัตน์ ผอ.กศน.จังหวัดสงขลา ข้าราชการ บุคลากรในพื้นที่ให้การต้อนรับ ณ สำนักงาน กศน. ตําบลคูเต่า อําเภอหาดใหญ่ โดย รมช.ศธ. ได้กล่าวชื่นชม กศน.ตำบลคูเต่า ที่ได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามและความสำเร็จในการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษานอกระบบโรงเรียน และประชาชนทั่วไป เกิดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาอาชีพแก่คนในชุมชน ในรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ตามความต้องการและความพร้อมของตนเอง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษา ก่อให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษาในทุกพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญคือ การประสานงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี

“สิ่งสำคัญในการพัฒนาการศึกษาต้องอาศัยทั้งความรู้ ความสามารถ การทุ่มเทและเสียสละการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชุมชน แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนการทำกิจกรรมที่มีความหลากหลาย ในฐานะที่กำกับดูแล ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เต็มกำลังความสามารถ”

ช่วงบ่าย รมช.ศธ. และคณะ เดินทางต่อไปเยี่ยมชมศูนย์การจําหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ออนไลน์ OOCC จังหวัดสงขลา ในงาน “กศน.สร้างสุข” เพื่อส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า กศน.พรีเมี่ยม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2564 ณ เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ โดย รมช.ศธ. กล่าวขอบคุณผู้บริหารเครือบริษัท เซ็นทรัล ภาคีเครือข่ายอันดีเยี่ยม ที่เอื้อเฟื้อและอนุเคราะห์สถานที่ให้ชาว กศน.มาใช้พื้นที่ภายในห้างสรรพสินค้าจัดงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นมา เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มยอดขาย และเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าแบรนด์ ONIE ผลตอบรับในการจำหน่ายสินค้าค่อนข้างดี และยังมีการเพิ่มช่องทางจำหน่ายโดยผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งดำเนินไปได้ดีเป็นอย่างมาก โดยสำนักงาน กศน. ได้มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับยอดขายสินค้า ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนา ต่อยอด และยกระดับ ในการจำหน่ายสินค้าให้มากยิ่งขึ้น

เวลา 15.00 น. รมช.ศธ. พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. และคณะ เดินทางไปพบปะประชาชน และเยี่ยมชมจุดก่อสร้างสะพานมโนราห์ โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับ ณ สำนักงาน กศน.อำเภอกระแสสินธ์ุ

สำหรับโครงการก่อสร้างสะพานมโนราห์ เป็นสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา จะช่วยลดระยะเวลาการเดินทางของประชาชนทั่วไป รวมทั้งข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา กศน.อำเภอกระแสสินธ์ุ จังหวัดสงขลา ในการเดินทางไปยัง กศน.ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ซึ่งโดยปกติต้องเดินทางข้ามจังหวัดกว่า 80 กิโลเมตร แต่เมื่อสะพานสร้างเสร็จ จะใช้เวลาเดินทางด้วยสะพานที่มีความยาว 7 กิโลเมตรเท่านั้น ใช้งบประมาณของกระทรวงคมนาคมก่อสร้างประมาณ 4,500 ล้านบาท จะเริ่มก่อสร้างปี 2565-2567

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: