คุณหญิงกัลยา เผยความร่วมมืออาชีวะไทย-จีน เตรียมเปิดหลักสูตรระยะสั้น ด้านภาษา วัฒนธรรมกลุ่มวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2564

(5 ตุลาคม 2564) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑