ศธ.แต่งตั้ง “วรัท พฤกษาทวีกุล” เป็นหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ปลัด ศธ. “สุภัทร จำปาทอง” ลงนามในคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 705/2564 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดยแต่งตั้งให้ นายวรัท พฤกษาทวีกุล เป็นหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: