คุณหญิงกัลยา เผยความร่วมมืออาชีวะไทย-จีน เตรียมเปิดหลักสูตรระยะสั้น ด้านภาษา วัฒนธรรมกลุ่มวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2564

(5 ตุลาคม 2564) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมติดตามความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาไทย-จีน ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ขณะนี้ความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน อยู่ในขั้นตอนการประสานงาน เพื่อร่วมมือเปิด “หลักสูตรระยะสั้น” ให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปอย่างเป็นทางการ ประกอบด้วยการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน และการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นกลุ่มวิชาชีพ ได้แก่ งานผลิตชิ้นงานด้วยเครื่องกลึงซีเอ็นซี งานผลิตชิ้นงานด้วยเครื่องกัดซีเอ็นซี งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร และงานติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร โดยใช้สถานที่ของไทย และขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากจีน คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในภาคเรียนที่ 2/2564

ส่วนความร่วมมือในระยะต่อไป จะจัดให้มีหลักสูตรระยะยาว เสนอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

ทั้งนี้ จะมีการหารือแนวทางการตั้งคณะกรรมการร่วมกันทั้งฝ่ายไทยและจีน เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรระยะยาว โดยอาจจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ชั่วคราวก่อน หากมีความก้าวหน้าหรือมีการพิจารณาเงื่อนไขที่เหมาะสมอาจจะพัฒนาเป็นการก่อตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาต่อไป

ปารัชญ์ ไชยเวช /สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: