ปลัด ศธ. มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

(30 กันยายน 2564) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธียกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบออนไลน์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 385 คน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่มาด้วยความเสียสละ อุทิตตนเพื่องานในหน้าที่ และทำคุณประโยชน์ในการจัดการศึกษาของชาติตามภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ และยินดีที่ทุกคนเดินทางมาถึงเส้นชัยด้วยความภูมิใจ

ในปีนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 385 คน ประกอบด้วยข้าราชการพลเรือนสามัญ 62 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 264 คน และลูกจ้างประจำ 59 คน

สำหรับข้อมูลผู้เกษียณอายุ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ต้องพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนทั้งสิ้น 20,302 ราย
รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2564

นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการ กล่าวขอบคุณทุกความร่วมมือตลอดการปฏิบัติราชการ จนมาถึงวันเกษียณอายุราชการวันนี้ เส้นทางการทำงานกว่าจะได้มาเป็นผู้บริหารระดับสูงนั้น เริ่มต้นจากเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ กว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารระดับสูง ต้องยอมรับว่าเต็มไปด้วยพงหนาม อาจทำให้ก้าวอย่างช้า ๆ แต่ตนมีความภูมิใจและไม่ได้รู้สึกเสียดายหรือเสียใจ เพราะยึดหลักการทำงาน “ถูกใจเป็นรอง ถูกต้องเป็นหลัก” จนอาจจะเสียบางอย่างไปบ้าง แต่ทำให้รอดพ้นจากพงหนามตลอดชีวิตราชการมาได้ จึงฝากให้ข้าราชการทุกคนปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง วางตัวให้เหมาะสม “อย่าทำงานตามเขาบอก อย่าลอกจากของเก่า” ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองและพึ่งตนเองให้มากที่สุด จะทำให้มีความสุขกับชีวิตราชการต่อไปได้

สำหรับการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้เกษียณราชการ ประจำปีนี้ เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไม่สามารถดำเนินการจัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้เกษียณราชการตามที่เคยปฏิบัติมา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงจัดส่งใบประกาศเกียรติคุณฯ ทางไปรษณีย์ ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดของผู้เกษียณอายุราชการ ประกอบด้วย ส่วนกลาง ได้แก่ สป. สำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงาน กศน. และ สช. จำนวน 261 คน สำหรับภูมิภาค ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 124 คน

อิชยา กัปปา /สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ /ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: