คกก.โรคติดต่อกรุงเทพฯ อนุญาตโรงเรียนนานาชาติ จัดสอบ SAT

รมช.ศึกษาธิการ ”กนกวรรณ วิลาวัลย์” เผย คกก.โรคติดต่อกรุงเทพฯ ไฟเขียวให้ รร.นานาชาติจัดสอบ SAT แล้ว เพื่อให้นักเรียนนำผลสอบ SAT ไปเป็นส่วนหนึ่งในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ขอบคุณผู้เกี่ยวข้องสร้างโอกาสเด็กสมัครสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยไทย และมหาวิทยาลัยทั่วโลก

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงความก้าวหน้ากรณีโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ กรุงเทพมหานคร ขออนุญาตใช้อาคารสถานที่เป็นศูนย์สอบวัดความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (Scholastic Aptitude Test : SAT) เพื่อให้นักเรียนหลักสูตรนานาชาตินำผลสอบ SAT ไปเป็นส่วนหนึ่งในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

ล่าสุดได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ว่า ในการประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร วันนี้ มีมติเห็นชอบในหลักการให้โรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ ใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนจัดสอบ SAT ตามความประสงค์ของโรงเรียน ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

“เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้มีกลุ่มผู้ปกครองมาเข้าพบ เพื่อติดตามและหารือถึงแนวทางการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักเรียนกลุ่มนี้กว่า 1,000 คน ได้รับโอกาสในการเข้าสอบ SAT เพื่อให้ทันสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของไทย หลักสูตรนานาชาติ รอบ Portfolio ช่วงเดือนธันวาคม 2564 และระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ จึงได้เน้นย้ำให้ สช.เร่งรวบรวมรายชื่อโรงเรียนที่จะเป็นศูนย์สอบ SAT เพื่อขออนุมัติการใช้สถานที่จาก คกก.โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร และให้โรงเรียนได้เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดสอบด้วย

การที่ คกก.โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ได้อนุญาตให้โรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นศูนย์สอบ SAT เพื่อจัดสอบในวันที่ 25 กันยายน 2564 ของโรงเรียน 11 แห่ง และวันที่ 2 ตุลาคม 2564 ของโรงเรียน 15 แห่ง จึงถือเป็นข่าวที่ดี ซึ่งครูโอ๊ะต้องขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้เข้าสอบ SAT ทุกคน

ขอขอบคุณศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร นำโดย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่เห็นความสำคัญของการศึกษา และร่วมกันประสานขับเคลื่อนให้โรงเรียนสามารถดำเนินการจัดสอบ SAT ได้ ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสำหรับการใช้อาคาร หรือสถานที่ของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา เพื่อการสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ตามหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา) มาตรา 9 ของพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 32) โดยเน้นย้ำให้โรงเรียนปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก DMHT-RC และจัดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) พร้อมแสดงผลการตรวจก่อนที่นักเรียนจะเข้าสอบ เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าสอบเป็นหลัก ควบคู่กับการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา

เพราะการสอบ SAT ถือว่ามีความสำคัญกับนักเรียนหลักสูตรนานาชาติ และทุกประเทศทั่วโลกก็มีการจัดสอบกัน จึงเป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะต้องทำงานร่วมกับโรงเรียนเอกชนอย่างหนัก เพื่อหามาตรการในระยะยาว ในการสร้างโอกาสแก่ลูกหลานของเรา ซึ่งจะเติบโตเป็นอนาคตและเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ

ทั้งนี้ ขออวยพรให้ลูก ๆ ทุกคนประสบความสำเร็จในการสอบ SAT ในครั้งนี้” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

จันทนา เชียงทอง : สรุป
นวรัตน์ รามสูต : เรียบเรียง
สถาพร ถาวรสุข : ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ. : รายงาน
24/9/2564

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: