ผลประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งหน่วยงานในสังกัด สป.ศธ.

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) เป็นหน่วยงานการศึกษา ตามแนวทางของสำนักงาน ก.ค.ศ.

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 9.30 น กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (กพร.สป.) จัดประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งหน่วยงานในสังกัด สป.ศธ. เป็นหน่วยงานการศึกษาตามแนวทางของสำนักงาน ก.ค.ศ. โดยนายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการภาค/จังหวัด, ผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ., ผู้แทนศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้, ผู้แทนสํานักบูรณาการกิจการการศึกษา

ที่ประชุมมีมติ มอบ กพร.สป. ดำเนินการทบทวนและประกาศการจัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค เสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการพิจารณา และให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยงานการศึกษาต่อไป

ภาพ/ข่าว กพร.สป.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: