ศธ.ปิติเงินพระราชทานช่วยผู้ป่วยโควิดใน รพ.สนาม-ศูนย์พักคอย-สถานที่กักตัว

รมว.ศึกษาธิการ ติดตามการใช้เงินพระราชทาน 70 ล้านบาท พบหน่วยงานใช้เงินตรงตามวัตถุประสงค์ สนับสนุนการดำเนินงานสถานศึกษาในสังกัดที่ใช้พื้นที่เป็นโรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอย หรือสถานที่กักตัว รวม 755 แห่ง รองรับประชาชนได้ 30,154 เตียง ดูแลประชาชนติดเชื้อโควิด 19 ได้ตรงจุด

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้รับการจัดสรรเงินพระราชทาน จำนวน 70,000,000 บาท ซึ่งเป็นเงินพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเงินจำนวน 99,900,000 บาท ให้แก่รัฐบาล เพื่อนำไปสนับสนุนการดำเนินงานของวัด โรงเรียน สถาบันอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย และหน่วยงานของเหล่าทัพทั่วประเทศ ที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอย สถานที่กักตัว และสถานที่ฌาปนกิจศพ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น

ศธ.ได้จัดสรรเงินพระราชทาน ไปสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด ที่อนุญาตให้ใช้อาคารและพื้นที่จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอย และสถานที่กักตัว จำนวน 755 แห่ง รองรับได้ทั้งหมด 30,154 เตียง ดังนี้

  • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) วงเงิน 60,774,515 บาท จัดสรรให้โรงพยาบาลสนาม 148 แห่ง จำนวน 10,140 เตียง สถานที่กักตัวหรือศูนย์พักคอย 355 แห่ง จำนวน 15,812 เตียง
  • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) วงเงิน 5,677,865 บาท จัดสรรให้โรงพยาบาลสนาม 8 แห่ง จำนวน 1,289 เตียง สถานที่กักตัว หรือศูนย์พักคอย 16 แห่ง จำนวน 1,411 เตียง
  • สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) วงเงิน 3,547,620 บาท จัดสรรให้สถานที่กักตัว 115 แห่ง ศูนย์พักคอย 113 แห่ง จำนวน 1,502 เตียง

จากการติดตามการใช้เงินพระราชทานฯ พบว่า ทุกหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรได้นำเงินพระราชทาน ไปใช้สนับสนุนตามวัตถุประสงค์ทุกประการ เช่น กศน. นำเงินพระราชทานไปจัดสรรให้หน่วยงานในสังกัดในพื้นที่ 35 จังหวัด

โดยในส่วนของสถานศึกษาที่เป็นสถานกักตัว ซึ่งร่วมดำเนินการแบบบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ได้นำเงินพระราชทานไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายพื้นฐาน อาทิ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร หรือ ดำเนินการของสถานที่กักตัว เช่น ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคาร ค่าจ้างทำความสะอาดอาคารสถานที่ ห้องน้ำ และเป็นค่าเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุทางการเแพทย์ เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา เป็นต้น

ในส่วนของศูนย์พักคอย ได้นำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์พักคอยตามจำนวนเตียงที่ให้บริการให้แก่ผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด 19 ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพของผู้ป่วยขณะที่อยู่พักรักษาตัว ณ ศูนย์พักคอย อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น

ด้วยพระเมตตาของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกร ทำให้ผู้ติดเชื้อสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดี มีคุณภาพ ได้รับการดูแลสุขภาพร่างกายอย่างเท่าเทียม ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: