ศธ.ลงพื้นที่ติดตามการจ่ายเงินเยียวยานักเรียน ของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม

(6 กันยายน 2564) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ., นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการ กช., นางเกศทิพย์ ศุภวานิช โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของผู้ปกครองและนักเรียนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ณ โรงเรียนวัดธรรมศาลา สังกัด สพป.นครปฐม เขต 1, วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สังกัด สอศ., โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สังกัด สพม.นครปฐม และโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สังกัด สช.

รับชมภาพเพิ่มเติมที่ Facebook

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ เพื่อติดตามการจ่ายเงินเยียวยาผู้ปกครองและนักเรียน ทั้งสายสามัญศึกษาและสายอาชีพ ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ประมาณ 10.8 ล้านคน รวมเป็นเงินประมาณ 21,600 ล้านบาท เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในสถานการณ์โควิด ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ติดตามการดำเนินงานมาโดยตลอด ว่ามีปัญหาติดขัดหรือไม่อย่างไรในการรับเงินเยียวยา และเพื่อต้องการให้กระบวนการต่าง ๆ ที่เร่งรัดดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลดังกล่าว มีความโปร่งใส ยืดหยุ่น และสะดวกที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโอนเงินเข้าสู่บัญชีของผู้ปกครอง หรือการรับเป็นเงินสด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์เช่นนี้ แต่ละสถานศึกษาต้องมีมาตรการในการจ่ายเงินเยียวยา อาจจะแบ่งตามระดับชั้น เพื่อไม่ให้มีความแออัดมากเกินไป

สำหรับปัญหาและอุปสรรคที่พบคือ บางโรงเรียนมีเด็กบางคนที่ต้องย้ายโรงเรียนในระหว่างที่มีการอนุมัติโครงการ หรือเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะทำให้รายชื่อตกหล่นและไม่สัมพันธ์กัน เพราะฉะนั้นโรงเรียนทั้งสองแห่งจะต้องประสานงานกัน กรณีนี้อาจเกิดความล่าช้าไปบ้าง แต่เพื่อให้กระบวนการดังกล่าวมีความถูกต้องมากที่สุด และให้เงินลงไปถึงมือผู้ปกครองและนักเรียนครบถ้วนทุกคน

สำหรับกรณีที่ผู้ปกครองยังค้างชำระค่าเทอม ซึ่งได้รับการร้องเรียนมาว่าสถานศึกษาบางแห่ง มีการระงับการจ่ายเงิน ในส่วนนี้ได้กำชับและสั่งการอย่างเด็ดขาดกับผู้บริหารสถานศึกษาไว้แล้วว่า ไม่ต้องระงับไว้ เพราะเงินส่วนนี้เป็นเงินที่รัฐบาลตั้งใจที่จะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและเยียวยาให้กับผู้ปกครองและนักเรียน ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งระดับ ปวช./ปวส.ทุกคน ทุกสังกัด

“ได้กำชับผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง ทุกสังกัดทั่วประเทศ เมื่อได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณตามมาตรการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาจากรัฐบาลไปแล้ว ให้เร่งดำเนินการโอนเงินหรือจ่ายเงินสด 2,000 บาท ให้ถึงมือผู้ปกครอง นักเรียน และนักศึกษา อย่างเต็มจำนวนโดยเร็ว โดยไม่มีการหักเงินค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ตั้งเป้าไว้ว่าผู้ปกครองจะได้รับเงินภายในวันที่ 7 กันยายน 2564 เพราะรัฐบาลต้องการให้เงินนี้เป็นการชดเชยค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาที่เพิ่มขึ้นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19”

รับชมภาพเพิ่มเติมที่ Facebook

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ภาพ

One thought on “ศธ.ลงพื้นที่ติดตามการจ่ายเงินเยียวยานักเรียน ของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม

Add yours

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: