โอนเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาทแล้ว พร้อมทบทวนนักศึกษาปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษา ได้รับด้วย

เงินเยียวยานักเรียน คนละ 2,000 บาท โอนไปยังหน่วยงานในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ กรณีไม่ได้รับเงิน โทร. 1579 หรือ 1693 (โรงเรียนเอกชน) พร้อมทบทวนนักศึกษาปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษา ได้รับด้วย

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ดำเนินการโอนเงินงบประมาณตามโครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครอง นักเรียน และนักศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ซึ่งเป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งสายสามัญศึกษาและสายอาชีพ ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ประมาณ 10.8 ล้านคน ในอัตรา 2,000 บาทต่อคน รวมเป็นเงินประมาณ 21,600 ล้านบาท ไปยังหน่วยงานในสังกัดและนอกสังกัด ศธ.เรียบร้อยแล้ว

 • สพฐ. รับเงินเยียวยา ทั้งการรับเงินโอนเข้าบัญชี หรือรับเงินสดที่โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2564
 • สอศ. รับเงินเยียวยา ทั้งการรับเงินโอนเข้าบัญชี หรือรับเงินสดที่สถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2564
 • กศน. รับเงินเยียวยา โดยรับเงินสดที่สถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2564
 • สช. รับเงินเยียวยา ทั้งการรับเงินโอนเข้าบัญชี หรือรับเงินสดที่โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 6-10 กันยายน 2564

“สถานศึกษาทุกแห่ง เมื่อได้รับการจัดสรรเงินตามมาตรการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาไปแล้ว ขอให้เร่งดำเนินการโอนเงินหรือจ่ายเงินสดให้ถึงมือผู้ปกครอง นักเรียน และนักศึกษา เต็มจำนวนโดยเร็ว ห้ามสถานศึกษาหักเงินนี้ เพราะรัฐบาลต้องการให้เงินนี้เป็นการชดเชยค่าใช้จ่ายในการเรียนที่เพิ่มขึ้นในช่วงโควิด 19 ที่ผู้ปกครองสามารถนำไปใช้ตามความจำเป็น เช่น ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าไฟฟ้า และอื่น ๆ เป็นต้น

ทั้งนี้ นักเรียนสังกัด สพฐ.สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ https://student.edudev.in.th นักเรียนสังกัด สช.ตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ https://opec.go.th และนักศึกษาสังกัด สอศ. ตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ https://www.vec.go.th สำหรับนักศึกษา กศน.ตรวจสอบสิทธิ์ที่สำนักงาน กศน.จังหวัด/อำเภอ และศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

สำหรับกรณีไม่ได้รับเงินในช่วงเวลาที่กำหนด สามารถติดตามสอบถามได้ที่สถานศึกษาต้นสังกัด หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือส่วนราชการต้นสังกัด หรือโทร. 1579, 1693 (โรงเรียนเอกชน) ซึ่งอาจจะมีผู้เรียนบางคนได้รับเงินล่าช้า เพราะมีสาเหตุมาจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ นักเรียนย้ายโรงเรียนหลังวันที่ 25 มิถุนายน 2564 โรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร และสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 อย่างไรก็ตามยืนยันว่านักเรียน นักศึกษา ทุกคนที่มีสิทธิ์ต้องได้รับเงินเยียวยาเต็มจำนวน” รมว.ศธ. กล่าว

ส่วนกรณีที่ผู้ปกครองและนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัด สอศ.จำนวน 23 แห่ง ร้องเรียนว่าไม่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับเงินเยียวยา คนละ 2,000 บาท นั้น ที่ผ่านมา สอศ.ได้จัดทำตัวเลขข้อมูลนักศึกษาในสังกัด สอศ.ที่จะได้รับการเยียวยาครอบคลุมทุกระดับ และเสนอไปยังสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณา แต่เมื่อสภาพัฒน์ฯ พิจารณาและส่งเรื่องให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) กลับตัดกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ สอศ.ออกไป

เมื่อตนทราบเรื่องจึงได้หารือกับ ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และได้มอบหมายให้ ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ. ประสานไปยังสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาทบทวนและขยายเพดานการเยียวยาเงินคนละ 2,000 บาท ให้ถึงกลุ่มนักศึกษาปริญญาตรีแล้ว และเมื่อผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนของสภาพัฒน์ฯ ก็ต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป หากผ่านมติ ครม.แล้ว สอศ.จะเร่งดำเนินการโอนงบประมาณให้แก่สถาบันการอาชีวศึกษาทันที ทั้งนี้ สอศ.ได้จัดทำตัวเลขข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 10,538 คน ที่จะได้รับการเยียวยาเงินคนละ 2,000 บาท เพื่อเสนอให้สภาพัฒน์ฯ พิจารณาแล้ว.

ขอบคุณข้อมูล: คณะทำงานฯ

11 thoughts on “โอนเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาทแล้ว พร้อมทบทวนนักศึกษาปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษา ได้รับด้วย

Add yours

 1. เรื่องเงิน2,000บาทควรพิจารณาให้รอบคอบอีกครั้ง ให้ครูเร่งสำรวจขอเลขที่บัญชี แต่ไม่ยอมให้โอนผ่านMobile Banking แต่ให้ไปทำผ่านเคาน์เตอร์(ซึ่งมีค่าธรรมเนียมในการโอน มากน้อยต่างกันขึ้นอยู่กับว่าต่างธนาคารหรือต่างจังหวัด) หรือการให้ผปค.มารับเงินสด (ครูไม่เสี่ยงเลย) ใครๆก็ไม่อยากเสี่ยงการโอนเงินผ่าน mobile internet banking ก็สามารถเก็บหลักฐานการโอนเงินได้ อีกอย่างสะดวกทั้งครู นักเรียนและผู้ปกครอง

  ถูกใจ

 2. ช่วยตรวจสอบทางโรงเรียนด้วยค่ะค่าอาหารกลางวันเด็กเดือนนี้ยังไม่ได้ แล้วเงินสองพันเขาแจ้งว่าไม่ได้ค่ะ คืออะไรค่ะ ขอให้ตรวจสอบด้วยค่ะ
  โรงเรียนอบต เหนือคลอง จังหวัดกระบี่ นาออกค่ะ
  ตรวจสอบครูด้วย ค่าอาหารกลางวันเด็กให้200 แต่เดือนนี้ไม่ให้ และนมเด็กก็ไม่ให้

  ถูกใจ

 3. เทศบาลอุดรเงิน2000ยังไม่ได้รับเลยถามครูครูก็ไม่รู้แล้วจะติดต่อสอบถามใครได้วันนี้10ยังไม่ได้สักบาท

  ถูกใจ

 4. โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล อำเภอ ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา 2,000 บาทเลย โรงเรียนว่าให้รอ แต่ไม่มีกำหนด

  ถูกใจ

 5. โรงเรียนสังกัด.อ.บ.จ.นักเรียนยังไม่ได้รับเงินเยียวยาเลยทางโรงเรียนก่อเงียบไม่พูดไม่แจ้งให้นักเรียนทราบเลยเงียบจนถึงทุกวันนี้ค่ะ

  ถูกใจ

 6. ยังไม่ได้รับเงินเยียวยานักเรียนเลยค่ะ สังกัด อบจ. นครราชสีมา เข้าใจว่าล่าช้า แต่ขอความชัดเจนแน่นอนเกี่ยวกับวันเวลา ควรแจ้งให้ผุ้ปกครองทราบ เพราะทุกคนรอโดยคิดกันไปต่างๆนาๆ

  ถูกใจ

 7. โรงเรียนสาธิตสวนสุนันทาก็ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาคะ ถาม โรงเรียน ไป ก็แจ้งว่ายืนเรื่องไปตั้งแต่ สิงหา แล้ว ณ ตอนนี้ ก็ยังไม่ได้รับเลยคะ

  ถูกใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: