ศบค.ศธ.เดินหน้ารับมือโควิดในระดับพื้นที่ รวดเร็ว ทันสถานการณ์

เปิดศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 กระทรวงศึกษาธิการ (ศบค.ศธ.) เดินหน้ารับมือโควิดในระดับพื้นที่ รวดเร็ว ทันสถานการณ์

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.ศธ.) เมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดย น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดศูนย์ และพิธีส่งมอบข้อมูลสารสนเทศเข้าสู่ระบบ MOE COVID

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวว่า ศบค.ศธ.เป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานร่วมระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวง และภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริหารจัดการ เฝ้าระวัง และประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว โดยใช้การวางแผนการดำเนินงานเชิงรุกในระดับพื้นที่ได้อย่างทันสถานการณ์ เพื่อให้ความช่วยเหลือหน่วยงานและสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดอย่างเต็มที่

นอกจากนี้ ยังเป็นส่วนสำคัญในการประสานงานข้อมูลและรายงานสถานการณ์โควิด 19 ในกระทรวงศึกษาธิการแบบรายวัน ผ่านระบบ MOE COVID ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่  โดยมีข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่ ข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ ข้อมูลการฉีดวัคซีน และข้อมูลการจัดการเรียนการสอน พร้อมประสานงานให้ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการฉีดวัคซีนเป็นลำดับต้น รวมทั้งประสานงาน ให้ความช่วยเหลือ เยียวยา หากมีอาการแพ้วัคซีนเกิดขึ้นอีกด้วย

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ. ในฐานะประธานกรรมการบริหาร ศบค.ศธ. กล่าวว่า ขณะนี้ได้เร่งรัดการฉีดวัคซีนให้แก่ครู บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ ครูได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว จำนวน 219,222 ราย และบุคลากร จำนวน 55,612 ราย รวมทั้งสิ้น 274,384 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิ.ย.2564)

นางเกศทิพย์ ศุภวานิช โฆษก ศธ. ในฐานะรองประธานกรรมการบริหาร ศบค.ศธ. กล่าวว่า สิ่งที่สำคัญที่ครูและนักเรียนต้องตระหนัก คือ การประเมินตนเองผ่าน “ไทยเซฟไทย” โดยเฉพาะ 6 มาตรการหลัก ที่ต้องดำเนินการอย่างเข้มแข็ง ได้แก่

  • คัดกรอง : มีมาตรการคัดกรอง วัดไข้และอาการเสี่ยง ก่อนเข้าสถานศึกษา
  • สวมหน้ากากอนามัย : หรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาเมื่ออยู่สถานศึกษา
  • ล้างมือให้สะอาด : ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล อย่างเพียงพอ
  • Social Distancing : จัดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม อย่างน้อย 1-2 เมตร
  • ทำความสะอาดสม่ำเสมอ : พื้นผิวสัมผัสที่มีการใช้ร่วมกันบ่อย
  • ลดความแออัด : ไม่จัดกิจกรรม ที่มีการสัมผัสร่วมกัน ในกรณีเรียนในห้องแอร์ ให้ปิดแอร์ และระบายอากาศทุก 2 ชั่วโมง เป็นอย่างน้อย

ผู้สนใจต้องการติดตามข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด 19 ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ที่ http://covid.moe.go.th หรือโทรสายด่วนการศึกษา 1579 ตลอด 24 ชั่วโมง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: