ปลัด ศธ.เผยครูทั่วประเทศได้รับวัคซีนแล้ว 2 แสนคน

(2 กรกฎาคม 2464) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 กระทรวงศึกษาธิการ (ศบค.ศธ.) เปิดเผยว่า มีครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ไปแล้วกว่า 202,000 คน จากทั่วประเทศที่มีอยู่ประมาณ 700,000 คน

ส่วนใหญ่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการฉีดวัคซีนอยู่ในจังหวัดใหญ่ ๆ เท่านั้น ซึ่งในพื้นที่กรุงเทพฯ พบว่ารายชื่อครูที่ประสงค์จะเข้ารับการฉีดวัคซีนได้รับครบแล้ว 100% ขณะที่จังหวัดนนทบุรีและเชียงใหม่ ครูที่ลงชื่อประสงค์จะเข้ารับการฉีดวัคซีนคาดว่าจะได้รับครบภายในสัปดาห์นี้

สำหรับจังหวัดอื่น ๆ ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนน้อย ครูก็ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนน้อยตามไปด้วย จึงได้มอบหมายให้ นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะรองประธาน ศบค.ศธ. รวบรวมรายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งของภาครัฐและเอกชนที่อยู่ในระบบที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ส่งรายชื่อไปยังศูนย์บริหาร​สถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) และผู้ว่าราชการจังหวัดต่าง ๆ เพื่อพิจารณาวางแผนช่วยเหลือฉีดวัคซีนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยเร็วต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: