แจง รร.ธรรมศาสตร์คลองหลวงฯ คืนเงินผู้ปกครองแล้ว


“ตรีนุช” ตรวจสอบโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม พบปรับมาตรการคืนเงินที่เรียกเก็บภาคเรียนที่ 1/2564 หลายรายการ ขอบคุณทุกโรงเรียนที่ปฏิบัติตามนโยบาย ศธ.ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองยุคโควิด 19

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่เรื่องการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามโครงการต่าง ๆ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5, 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จ.ปทุมธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อาทิ ค่าวารสารโรงเรียน ค่าตรวจสุขภาพ ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าสาธารณูปโภคสำหรับห้องเรียนปรับอากาศ เป็นต้น ทั้งที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์

จากการตรวจสอบทราบว่า เอกสารที่มีการนำมาเผยแพร่เป็นข้อมูลเก่า ซึ่งหลังจากที่ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวปฏิบัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น เมื่อวันที่ 27 พ.ค.ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมก็ได้ปรับมาตรการและมีการคืนเงินไปหลายรายการแล้ว

“ทราบว่าเมื่อวันที่ 14 มิ.ย.ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.เริงฤทธิ์ ผดุงพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ได้ปรับมาตรการและการดำเนินการตามแนวปฏิบัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครอง โดยใช้มาตรการลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ตามนโยบาย ศธ. ดังนี้ 1) เสริม Virtual School โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม 2) งดเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ 3) คืนค่าเสื้อกีฬาสี (เสื้อ TO BE NUMBER ONE ) กรณีนักเรียนและผู้ปกครองไม่มีความประสงค์ต้องการที่สั่งซื้อไปแล้ว” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

ต้องขอขอบคุณและชื่นชม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาต่าง ๆ ที่เข้าใจและเห็นใจผู้ปกครอง โดยคืนเงินค่าใช้จ่ายในส่วนของกิจกรรมที่ไม่ได้จัดให้นักเรียน หรือดำเนินการในมาตรการอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศแนวปฏิบัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการเรียน
และค่าธรรมเนียมอื่น
ของสถานศึกษาในสังกัด ศธ.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: