กศน.ชูธงพัฒนาหลักสูตรอาชีพอินเทรนด์ ตอบโจทย์กระแสงานยุค New Normal

(15 มิ.ย. 2564) นายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการสำนักงาน กศน. เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาอาชีพ re-skill และ up-skill ของสำนักงาน กศน.

เลขาธิการสำนักงาน กศน. กล่าวว่า ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (น.ส.ตรีนุช เทียนทอง) มีนโยบายการจัดการศึกษาและภารกิจเร่งด่วน (Quick Win) เพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นทักษะอาชีพของผู้เรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และมอบให้ สำนักงาน กศน. ดำเนินการส่งเสริมการจัดการศึกษาพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานทำ re-skill up-skill สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น

สำนักงาน กศน.ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ไปสู่กลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด เร็วที่สุด โดยในระยะแรกก่อนหน้านี้ได้ขับเคลื่อนกิจกรรม “กศน.ห่วงใยร่วมต้านภัยโควิด 19” ไปแล้ว ในด้านการฝึกอบรมประชาชนเพื่อจัดทำหน้ากากผ้าอนามัย เจล แอลกอฮอล์ น้ำยาอเนกประสงค์ต่าง ๆ และให้หน่วยงาน สถานศึกษาในสังกัด กศน.ทั่วประเทศ ปลูกผักเพื่อเพาะเมล็ดฟ้าทะลายโจร ขมิ้น กระชาย แจกจ่ายทุกจังหวัด พร้อมจัดสอนหลักสูตรปลูกผักสู้ภัยโควิดในกิจกรรม “ล้านเมล็ดพันธุ์สู้ภัยโควิด” ให้กับประชาชน

และในขณะนี้ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร และแนวทางการจัดการศึกษารวมทั้งสื่อการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบสื่อที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาชีพ re-skill และ up-skill สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้ศึกษา วิเคราะห์จากการสำรวจความต้องการของประชาชนและความพร้อมของสถานศึกษาในสังกัด กศน.ที่จะนำไปฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ เพื่อประชาชน

หลักสูตรที่พัฒนาในครั้งนี้ เป็นหลักสูตรที่อยู่ในเทรนด์หรือในกระแสความต้องการของชุมชน และสังคม ท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างดี เพราะนอกจากจะสามารถเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้ว ยังสามารถนำไปต่อยอดหรือพัฒนาเป็นอาชีพเสริมการวางแผนการดำเนินการครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นอาชีพด้านเกษตรกรรมที่เน้นไปในเรื่องของธีมของนำสมุนไพรพื้นบ้านที่มีฤทธิ์ในการเสริมภูมิคุ้มกันโควิด 19 มาดัดแปลงเป็นสูตรอาหารที่มีโภชนาการที่ดีเยี่ยมเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย รวมถึงผู้ที่รักการดูแลสุขภาพในช่วงนี้

โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันอาหารที่ได้รับมาตรฐานและมีผลงานด้านอาหารเป็นที่ยอมรับ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี และโรงเรียนสอนทำอาหาร ครัววันดี โดยอาจารย์ ดร.วิชุดา ณ สงขลา ศรียาภัยและทีมงาน ในการนำสมุนไพรพื้นบ้าน 5 ชนิด ได้แก่ ฟ้าทะลายโจร ขมิ้นชัน ขิง กระชายขาว มะขามป้อม มารังสรรค์สูตรอาหารใหม่ ทั้งอาหารคาว อาหารว่าง และเครื่องดื่ม

ซึ่งนอกจากจะอร่อยแล้ว ยังอุดมไปด้วยคุณภาพ และคุณประโยชน์ต่อร่างกาย ตามหลักโภชนาการ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปถึงกลางน้ำ เช่น หลักสูตรการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดยได้รับความร่วมมือจาก ศ.ดร.ปานฉัตท์ อินทร์คง และ ผศ.คมสัน เรืองโกศล มือโปรด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ จากคณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้ามาเสริมทีมในการสร้างหลักสูตร นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรเทคนิคการขายของออนไลน์ หลักสูตรแอปพลิเคชันเพื่อการค้าออนไลน์ และหลักสูตรยูทูบเบอร์ อีกด้วย

การพัฒนาหลักสูตรเหล่านี้ กศน.ตั้งใจจัดทำขึ้นเพื่อตอบโจทย์ประชาชนให้ได้รับประโยชน์ โดยคำนึงถึงความจำเป็น ของประชาชนที่ตกงาน ว่างงาน หรือรายได้ลดลง เพื่อให้เกิดทักษะอาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพเดิมที่สามารถนำไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวเป็นที่ตั้ง ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) ในฐานะกำกับดูแลสำนักงาน กศน. ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของ กศน.ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและช่วยเหลือประชาชน โดยคาดว่าหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้จะแล้วเสร็จ พร้อมให้บริการและจัดฝึกอาชีพได้เดือนกรกฎาคมนี้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: