ยูนิเซฟ เห็นด้วยไทยเปิดภาคเรียน 14 มิ.ย.2564

(14 มิถุนายน 2564) นางคิม คยองซัน ผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย @Kim_UNICEF ทวิตข้อความว่า ยูนิเซฟเห็นด้วยกับการตัดสินใจของ ศธ. (ผ่าน @MOE360degree) ที่ประกาศให้ #เปิดเรียน วันนี้ โดยใช้ช่องทางการสอนและวิธีที่เหมาะกับโรงเรียนแต่ละแห่ง โดยไม่จำเป็นต้องไปที่โรงเรียน การตัดสินใจปิดเรียนควรเป็นทางเลือกสุดท้าย และเมื่อทำได้ควรเปิดเรียนให้เร็วที่สุด

UNICEF welcomes RGT’s* @MOE360degree decision to open the schools with mixed modalities today. Schools should be the last to close and first to reopen. #ReimagineEducation #COVID19 #schoolsreopening #EducationCannotWait

Schools to open on June 14

—-
*Royal Government of Thailand