“ตรีนุช”ลงพื้นที่เชียงใหม่ ตรวจเปิดเทอมวันแรก

รมว.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่เชียงใหม่ ให้กำลังใจครูฉีดวัคซีน ตรวจเยี่ยมการเปิดเทอมวันแรกของปีการศึกษา 2564 พร้อมเจาะแผนจัดการเรียนการสอนรับสถานการณ์โควิด 19 ของ 3 โรงเรียน 1 วิทยาลัยเทคนิค เผยภาพรวมทั่วประเทศเรียบร้อยดี ย้ำสถานศึกษาการ์ดไม่ตก คำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียน ครู และบุคลากร

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.2564 ที่จังหวัดเชียงใหม่ : นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางลงพื้นที่ให้กำลังใจครูที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ (โรงพยาบาลแม่และเด็ก) ตรวจเยี่ยมนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการเปิดเทอมวันแรกของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลนครพิงค์

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่จัดอยู่ในพื้นที่ควบคุม หรือพื้นที่สีส้ม ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) การเปิดเทอมในวันแรกนี้ ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำพักนอน, โรงเรียนบ้านป่าติ้ว เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สอนตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยทั้งสองโรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site เรียนที่โรงเรียน

ส่วนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สอนมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดการเรียนการสอนสายอาชีพ นักเรียนเดินทางไป-กลับ โดยทั้งสองแห่งแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่มสลับกันมาเรียนคนละวัน กลุ่ม On-Site ก็มาเรียนแบบปกติที่โรงเรียน กลุ่มที่อยู่บ้านก็เรียนแบบ Online ผ่านอินเทอร์เน็ต

ทั้งนี้ สถานศึกษาทั้ง 4 แห่ง ยังได้จัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่นตามความสะดวกของผู้ปกครอง เช่น หากผู้ปกครองต้องการให้เด็กเรียน Online ที่บ้าน เนื่องจากยังไม่มีผู้ใดในบ้านโดยเฉพาะผู้สูงอายุได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ทางโรงเรียนก็อนุญาตให้เรียน Online ที่บ้านได้โดยไม่ต้องสลับมาเรียนที่โรงเรียน ขณะเดียวกันก็พบว่าโรงเรียนได้ยืดหยุ่นในการจัดการเรียน Online โดยไม่บังคับให้นักเรียนต้องนั่งเรียนหน้าจอตลอดเวลา และครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาก็ไม่ได้มอบหมายงานมากเกินกำลังของนักเรียน ขณะเดียวกันถ้าเด็กอยู่ไกลไม่สามารถเดินทางมาเรียนได้ก็มีการจัดส่งเอกสาร ใบงานให้นักเรียนได้เรียนแบบ 0n-Hand ผสมผสานไปด้วย

จากการตรวจเยี่ยม เห็นแผนการสอนของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พบว่าทั้ง 4 แห่ง สามารถจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิดได้ดี มีการเลือกรูปแบบการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและสถานการณ์ในพื้นที่ และเมื่อดูการจัดการที่สถานศึกษาแล้ว ทำให้เห็นว่ามีความปลอดภัย เพราะก่อนเปิดเทอม สถานศึกษาก็ได้ดำเนินการประเมินความพร้อมตามตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และเมื่อเปิดเรียนก็ปฏิบัติการตามมาตรการของ ศบค. ภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การรับนักเรียนเข้าโรงเรียน ก็ได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิ มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ มีการเว้นระยะห่างของโต๊ะเรียนภายในชั้นเรียน เว้นระยะห่างที่นั่งในโรงอาหาร รวมถึงพื้นที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

“จากการพูดคุยกับนักเรียน ผู้ปกครอง และครู ก็พบว่ามีความมั่นใจในมาตรการของทางสถานศึกษาเช่นกัน จึงมั่นใจว่าโรงเรียนจะสามารถสอนได้ครบสาระตามที่หลักสูตรกำหนด รวมถึงการสอนชดเชยในช่วงเวลาที่ขยับการเปิดเทอมออกมา 19 วันด้วย อย่างไรก็ตามได้เน้นย้ำให้ผู้บริหารติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 อย่างใกล้ชิด คำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นสำคัญ การ์ดต้องไม่ตก” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า สำหรับภาพรวมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ เท่าที่ได้รับรายงานทราบว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ยังไม่พบปัญหาใด ๆ โดยสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 29,058 โรงเรียน จำแนกเป็น

  • สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 183 เขต เปิดเทอมตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2564 จำนวน 11,660 โรงเรียน เปิดเทอมในวันที่ 14 มิ.ย. จำนวน 14,567 โรงเรียน และอื่น ๆ 372 โรงเรียน
  • สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 62 เขต เปิดเทอมตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2564 จำนวน 1,292 โรงเรียน เปิดเทอมในวันที่ 14 มิ.ย.จำนวน 1,006 โรงเรียน และอื่น ๆ 61 โรงเรียน

ทั้งนี้ โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ได้เปิดสอนที่สถานศึกษาแล้ว 19,434 โรงเรียน โดยโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนค่อนข้างมาก และโรงเรียนที่ตั้งอยู่พื้นที่รอบนอกเมืองส่วนใหญ่ เลือกใช้รูปแบบการเรียนการสอนผสมระหว่าง On-Site กับ 0n-Hand.

#ทีมกระทรวงศึกษาธิการ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: