“ตรีนุช” เข้มสกัดโควิด วันสอบคัดเลือก ม.1, ม.4

เสมา 1 กำชับ สพฐ.คุมเข้มข้นวันสอบเข้า ม.1, ม.4 ป้องกันโควิด 19 สอบครึ่งวันเท่านั้น ห้ามนักเรียน-ผู้ปกครอง รวมกลุ่มกันทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ตามที่โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั่วประเทศ กำหนดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 22 พ.ค.2564 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 23 พ.ค.2564 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศปก.ศบค.) แล้วนั้น เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกสาม ยังมีความรุนแรงในหลายพื้นที่

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทั้งนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ขอให้สถานศึกษาที่จัดสอบคัดเลือก ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ สพฐ.ได้แจ้งไว้อย่างเคร่งครัด ดังนี้

วันสอบ ขอความร่วมมือผู้ปกครองมาส่งและมารับเพียงคนเดียว กรณีโรงเรียนมีพื้นที่คับแคบ ไม่อนุญาตให้พักคอย หากมีพื้นที่สามารถจัดที่พักคอยได้ ผู้ปกครองต้องผ่านการคัดกรองและพักคอย ณ จุดที่โรงเรียนกำหนด โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร และให้ดำเนินการสอบให้แล้วเสร็จภายในครึ่งวัน ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.เท่านั้น โดยให้โรงเรียนกำหนดวิชาและเวลาสอบในแต่ละวิชาตามบริบทของโรงเรียน ไม่ให้มีการรวมกลุ่มกันของผู้ปกครองและนักเรียน ทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน

ที่สำคัญโรงเรียนต้องดำเนินการตามมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และมาตรการของจังหวัดในพื้นที่กำหนด

รายการข่าวภาคเช้า สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ออกอากาศวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 07.30 น. สัมภาษณ์ น.ส.ตรีนุช  เทียนทอง รมว.ศธ. เรื่อง การจัดระบบการเรียนการสอนในโรงเรียน รองรับเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

One thought on ““ตรีนุช” เข้มสกัดโควิด วันสอบคัดเลือก ม.1, ม.4

Add yours

  1. หากมีเด็กติดโควิดจากการไปสอบ โดยเฉพาะพื้นที่สีแดงเข้ม จะทำยังไง เท่ากับเป็นการสร้างคลัสเตอร์ใหม่โดยรัฐบาลเอง อะไรรอได้ควรรอ อย่างน้อยฉีดวัคซีนให้ได้เกินครึ่งก็ยังดี โปรดพิจารณาโดยเฉพาะพื้นที่ควบคุมสูงสุด 4 จังหวัด แล้วเด็กที่อยู่ในคลัสเตอร์กักกัน หรือ โรงพยาบาลสนาม จะให้ไปสอบด้วยไหม หรือ โรงเรียนอยู่ในเขตติดเชื้อจะให้เด็กฝ่าไวรัสเข้าไปสอบไหม คิดไว้หรือยัง ไม่ได้อยากเลื่อนเหมือนกัน แต่รัฐคิดและชี้แจงไม่ครบ ถึงแม้สอบได้แต่นักเรียนและครูติดโควิดและพาไปติดที่บ้านอีก มันก็ไม่เวิร์คอยู่ดี ลองคิดใหม่อีกนิดนะ มีเวลาอีก 3 วัน

    ถูกใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: