“ตรีนุช” เข้มสกัดโควิด วันสอบคัดเลือก ม.1, ม.4

เสมา 1 กำชับ สพฐ.คุมเข้มข้นวันสอบเข้า ม.1, ม.4 ป้องกันโควิด 19 สอบครึ่งวันเท่านั้น ห้ามนักเรียน-ผู้ปกครอง รวมกลุ่มกันทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ตามที่โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั่วประเทศ กำหนดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 22 พ.ค.2564 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 23 พ.ค.2564 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศปก.ศบค.) แล้วนั้น เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกสาม ยังมีความรุนแรงในหลายพื้นที่

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทั้งนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ขอให้สถานศึกษาที่จัดสอบคัดเลือก ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ สพฐ.ได้แจ้งไว้อย่างเคร่งครัด ดังนี้

วันสอบ ขอความร่วมมือผู้ปกครองมาส่งและมารับเพียงคนเดียว กรณีโรงเรียนมีพื้นที่คับแคบ ไม่อนุญาตให้พักคอย หากมีพื้นที่สามารถจัดที่พักคอยได้ ผู้ปกครองต้องผ่านการคัดกรองและพักคอย ณ จุดที่โรงเรียนกำหนด โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร และให้ดำเนินการสอบให้แล้วเสร็จภายในครึ่งวัน ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.เท่านั้น โดยให้โรงเรียนกำหนดวิชาและเวลาสอบในแต่ละวิชาตามบริบทของโรงเรียน ไม่ให้มีการรวมกลุ่มกันของผู้ปกครองและนักเรียน ทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน

ที่สำคัญโรงเรียนต้องดำเนินการตามมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และมาตรการของจังหวัดในพื้นที่กำหนด

รายการข่าวภาคเช้า สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ออกอากาศวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 07.30 น. สัมภาษณ์ น.ส.ตรีนุช  เทียนทอง รมว.ศธ. เรื่อง การจัดระบบการเรียนการสอนในโรงเรียน รองรับเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

1 ความเห็น

  1. หากมีเด็กติดโควิดจากการไปสอบ โดยเฉพาะพื้นที่สีแดงเข้ม จะทำยังไง เท่ากับเป็นการสร้างคลัสเตอร์ใหม่โดยรัฐบาลเอง อะไรรอได้ควรรอ อย่างน้อยฉีดวัคซีนให้ได้เกินครึ่งก็ยังดี โปรดพิจารณาโดยเฉพาะพื้นที่ควบคุมสูงสุด 4 จังหวัด แล้วเด็กที่อยู่ในคลัสเตอร์กักกัน หรือ โรงพยาบาลสนาม จะให้ไปสอบด้วยไหม หรือ โรงเรียนอยู่ในเขตติดเชื้อจะให้เด็กฝ่าไวรัสเข้าไปสอบไหม คิดไว้หรือยัง ไม่ได้อยากเลื่อนเหมือนกัน แต่รัฐคิดและชี้แจงไม่ครบ ถึงแม้สอบได้แต่นักเรียนและครูติดโควิดและพาไปติดที่บ้านอีก มันก็ไม่เวิร์คอยู่ดี ลองคิดใหม่อีกนิดนะ มีเวลาอีก 3 วัน

    ถูกใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s