ศธ. มอบรางวัล “ครูถิรคุณ” แก่ครูศูนย์เด็กเล็ก อบต.อุทัยสวรรค์ จ.หนองบัวลำภู

รมว.ศธ. “ตรีนุช” และ รมช.ศธ. “คุณหญิงกัลยา” มอบรางวัล #ครูถิรคุณ ประกาศเกียรติคุณยกย่องครูจากศูนย์เด็กเล็ก อบต.อุทัยสวรรค์ จ.หนองบัวลำภู

8 พฤศจิกายน 2565, ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ, นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณยกย่องครูผู้เสียสละ และมีอุดมการณ์ในวิชาชีพ เพื่อรับรางวัลครูถิรคุณ พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) โดยมีนายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการ สกศ., นายธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กอศ., นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ., นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัด ศธ., นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการ กช., นางอมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา ตลอดจนคณะกรรมการคุรุสภา เข้าร่วมพิธี

รมว.ศธ. ได้เชิญชวนผู้ร่วมพิธีฯ ลุกขึ้นยืนเพื่อร่วมตั้งจิตอธิษฐาน อุทิศส่วนกุศลส่งดวงวิญญาณของ “คุณครูมะลิวัลย์ ลาโสภา” และ “คุณครูสุภาพร ประมงมุข” ให้ไปสู่สุคติในสัมปรายภพ ด้วยการยืนไว้อาลัยเป็นเวลา 1 นาที พร้อมกล่าวยกย่องครูผู้เสียสละ และครูผู้มีอุดมการณ์ในวิชาชีพ ตอนหนึ่งว่า จากเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่ศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ซึ่งทุกท่านคงทราบดี ส่งผลให้มีครูเสียชีวิต 2 ท่าน และอีก 5 ท่าน อยู่ร่วมในเหตุการณ์อันน่าเศร้าครั้งนั้น

ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทุกครอบครัวที่สูญเสีย ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แต่เชื่อมั่นว่าคุณครูทั้ง 7 ท่าน จะมีความรู้สึกภาคภูมิใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างสุดกำลังภายใต้สถานการณ์เสี่ยงภัย ซึ่งสื่อถึงความเป็นผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างแท้จริง มีความรักและห่วงใยผู้เรียนเสมือนลูกของตัวเอง เมื่อเห็นผู้เรียนที่เป็นลูกศิษย์อยู่ในความเสี่ยงก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือ และปกป้องโดยไม่คิดถึงชีวิตตน นับว่าเป็นการเสียสละ สะท้อนถึงจิตวิญญาณครูที่เต็มเปี่ยมและยิ่งใหญ่ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้เรียน บุคคลในวิชาชีพครู และผู้คนในสังคมได้อย่างดียิ่ง

 
รางวัลครูถิรคุณ ที่ทางคุรุสภาในฐานะสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคลที่ปฏิบัติตน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ มีอุดมการณ์ มีจิตวิญญาณความเป็นครู ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพแบบองค์รวม ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุข จนเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับของสังคมนั้น จึงมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่จะมอบรางวัลดังกล่าวให้กับครูทั้ง 7 ท่าน เพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงคุณงามความดี เป็นสัญลักษณ์แห่งความมีเกียรติสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้

“ในนามตัวแทนของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียมายังครอบครัวของ “คุณครูมะลิวัลย์ ลาโสภา” และ “คุณครูสุภาพร ประมงมุข” รวมถึงทุกครอบครัวที่สูญเสียอีกครั้งหนึ่ง เชื่อมั่นว่าสิ่งดีงามของคุณครูผู้เสียสละได้แม้กระทั่งชีวิตของตัวเองเพื่อปกป้องลูกศิษย์ จะคงอยู่ในใจพวกเรา และจะเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อยู่ในวิชาชีพครูทุกคน ได้รวมพลังและพร้อมที่จะมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่เพื่อนักเรียนเฉกเช่นเดียวกับที่คุณครูทั้งสองท่านได้ปฏิบัติไว้เป็นแบบอย่างอันดีงามของพวกเราทุกคน”

ในการนี้ รมว.ศธ. ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลถิรคุณ แก่ครูศูนย์เด็กเล็ก อบต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ผู้เสียชีวิต 2 ราย ได้แก่ นางสาวมะลิวัลย์ ลาโสภา (นายวีระ โสภา สามีเป็นผู้รับแทน) และนางสาวสุภาพร ประมงมุข (นางสาวปราณี ศรีสุธรรม มารดาเป็นผู้รับแทน) และ รมช.ศธ. ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลถิรคุณ แก่ครูผู้อยู่ภายใต้สถานการณ์เสี่ยงภัยอีก 5 ราย ได้แก่ นางนันทิชา พันธ์ชุม, นางสาวสุภาภรณ์ ตาราษี, นางสาธิตา บุญโส, นางสาวเดือนเพ็ญ สนสุรัตน์ และนางสาวจรัสศรี เพชรนอก

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: