นโยบายเลขาธิการคุรุสภา

ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา มีมติเอกฉันท์เลือกตนให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภานั้น เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้เข้าพบ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เพื่อฟังนโยบายในการขับเคลื่อนงานคุรุสภา

โดยเฉพาะการจัดทำมาตรฐานการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ต้องการให้งานของคุรุสภาจับต้องได้ เน้นการดูแลอำนวยความสะดวกมาตรฐานและคุณภาพครูให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เรื่องเร่งด่วนคือการเชื่อมต่อนโยบายต่าง ๆ ของ รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ อดีตรักษาการเลขาธิการคุรุสภา ที่ได้ออกแบบระบบการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งเป็นการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อให้ครูได้รับความสะดวกในการเข้าถึงเพื่อขอหรือต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ง่ายมากขึ้น รวมทั้งการดูแลครูต่างชาติที่เข้ามาทำหน้าที่สอนในประเทศไทยประมาณ 50,000 คน ให้ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูอย่างถูกต้อง เป็นระบบ มากขึ้น

สำหรับประเด็นการรับรองใบปริญญา ที่ต้องเชื่อมโยงการทำงานกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่ได้ออกเกณฑ์การรับรองปริญญารูปแบบใหม่นั้น การรับรองใบปริญญาของคุรุสภาก็จะต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมสอดคล้องกับเกณฑ์ที่มีการปรับเปลี่ยนด้วย

เป้าหมายการทำงานสูงสุด คือ เราจะต้องผดุงไว้ด้วยมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพครู และต้องอำนวยความสะดวก พร้อมพิทักษ์ผลประโยชน์ให้แก่ครูทุกคน รวมถึงผู้ที่กำลังเตรียมตัวเข้าสู่เส้นทางวิชาชีพครูด้วย ดังนั้นคุรุสภาจะต้องทำหน้าที่สื่อสารสร้างความเข้าใจในเรื่องวิชาชีพให้แก่ครูมากขึ้น ส่วนคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาเป็นครู จะต้องผ่านกระบวนการของการหล่อหลอม และบ่มเพาะเชิงวิชาการและวิชาชีพครู กระบวนการผลิตครูจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ซึ่งคุรุสภาอาจจะต้องมีการทบทวนและทำให้มีมาตรฐานมากขึ้น

ที่มา : ไทยรัฐ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: