ครม.เห็นชอบแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ศธ. ‘อรรถพล’ นั่งปลัดกระทรวงฯ – ‘สุเทพ’ ดูแลสภาการศึกษา – ‘ธนุ’ คุมงานอาชีวะ

(30 สิงหาคม 2565) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างจากการเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 จำนวน 3 ราย

นายอรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เป็น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เป็น เลขาธิการสภาการศึกษา

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เป็น เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ปารัชญ์ ไชยเวช / ข่าว
ศุภณัฐ วัฒนมงคลลาภ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: