สรุปผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อการอบรมการใช้ MOE Safety Platform แจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษา

ศูนย์ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Center) สรุปผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อการอบรมการใช้ MOE Safety Platform แจ้งเหตุความไม่ปลอดภัย (ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2565)

จากการสำรวจความคิดเห็นผู้เข้าอบรม 327 คน พบว่า ส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นว่าโครงการ MOE Safety Center สถานศึกษาปลอดภัย เป้นระบบที่ช่วยแก้ไขปัญหา ให้การช่วยเหลือ เยียวยา และคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบได้อย่างรวดเร็ว เป็นระบบที่สามารถติดตามผลการแจ้งเหตุ การแก้ไขปัญหา การช่วยเหลือผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง และสามารถรักษาความลับในการแจ้งเหตุได้ ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย เพราะมีประโยชน์และมีความสำคัญต่อนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

สำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทุกคน หากพบเหตุความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกสังกัด สามารถแจ้งเหตุได้ 4 ช่องทาง ดังนี้

  • แอปพลิเคชัน MOE Safety Center
  • เว็บไซต์ www.MOESafetyCenter.com
  • LINE @MOESafetyCenter
  • Call Center 0-2126-6565

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
https://drive.google.com/file/d/1U8jPACzhrOzXayPoaB45juzzq_11tX9c/view?usp=sharing

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: