ศธ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ สนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
– ภาพ Facebook
– วีดิทัศน์ Facebook

รมว.ศธ. และคณะผู้บริหาร ได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พระสงฆ์จำนวน 10 รูป และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 91 รูป จากนั้น รมว.ศธ. เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายเครื่องราชสักการะ

โอกาสนี้ รมว.ศธ.กล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ

“ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้มาพร้อมกัน ณ บริเวณพิธีแห่งนี้ ล้วนมีความปลาบปลื้มปีติโสมนัสเป็นล้นพ้น ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ในวันที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2565

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ต่างชื่นชมในพระบุญญาบารมีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ปกเกล้าปกกระหม่อมหาที่สุดมิได้
ที่ทรงมีต่อพสกนิกรตลอดระยะเวลาอันยาวนาน โดยเฉพาะพระราชกรณียกิจในด้านการศึกษา ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียน นักเรียนและนักศึกษาทุกหนแห่ง ทรงสอนหนังสือแก่ราษฎร ทั้งในชุมชน หมู่บ้าน และสถานศึกษาในถิ่นทุรกันดาร และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยเมตตาคุณ เป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของพสกนิกร ก่อให้เกิดความสงบร่มเย็น ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติ และประชาชนตลอดมา

ในโอกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 นี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตนำผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่อยู่ในบริเวณพิธีแห่งนี้ ถวายพระพรชัยมงคล ดังต่อไปนี้

“ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทานพระราชานุญาต ประกาศสมานฉันท์ พร้อมเพรียงกัน เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดี ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราช ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพ แห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ได้โปรดดลบันดาลอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน พระเกียรติคุณขจรขจายแผ่ไพศาล ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าและพสกนิกรชาวไทย ตลอดจิรัฐติกาลเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ”

จากนั้น รมว.ศธ. นำผู้เข้าร่วมพิธี ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีพระแม่ไทย 1 จบ และร่วมลงนามถวายพระพร

ภาพการจัดกิจกรรม https://www.facebook.com/1611166045632577/posts/pfbid02Y462dz2f8ct47ZJPA47vMRnaPBeSXuJ2o4ECydyo6KmY9BAbYxWMLPpj2g2JzWJDl

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า, สมประสงค์ ชาหารเวียง
ศุภณัฐ วัฒนมงคลลาภ, ณัฐพล สุกไทย / ภาพและวิดีโอ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: