โฆษกรัฐบาล “ธนกร” ประชุมโฆษก 20 กระทรวง เน้นทำงานเชิงรุก เตรียมข้อมูลเผยแพร่ผลงานรัฐบาล

20 พฤษภาคม 2565 ทำเนียบรัฐบาล / นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโฆษกกระทรวง ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม 2502-2503 ชั้น 5 ตึกบัญชาการ 2 โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและให้แนวทางการทำงานแก่โฆษก 20 กระทรวง รวมทั้งนายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

นายธนกร วังบุญคงชนะ กล่าวในที่ประชุมว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรี ให้โฆษกกระทรวงทั้งฝ่ายข้าราชการประจำและฝ่ายการเมือง ทุกกระทรวง ทำงานใกล้ชิดและสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และการทำงานเชิงรุกให้มากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้ติดตามการทำงานโฆษกกระทรวงต่าง ๆ ด้วยตนเอง รวมทั้งเป็นผู้ติดตามสื่อดิจิทัลมาโดยตลอด

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายกรัฐมนตรีได้ร่วมวงเสวนา “ถามมา – ตอบไป” เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม” ที่รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน โดยนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงทำความเข้าใจ สื่อสารข้อเท็จจริงในการทำงานของรัฐบาลเพื่อประชาชน ซึ่งอาจจะพิจารณาจัดเสวนาเช่นนี้ใน 4 ภาค ฝากโฆษกกระทรวงให้ความสำคัญในการสื่อสารเรื่องนี้ด้วย

นอกจากนี้ การเตรียมความพร้อมและข้อมูล ในการชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจ รวมทั้งการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 และ 2566 ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนนี้ ฝากให้โฆษกกระทรวงเตรียมข้อมูล ข้อเท็จจริง และอาจนำเสนอผลการทำงานในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ๆ เช่น ข้อมูลเปรียบเทียบการทำงานที่ผ่านมาของรัฐบาล สื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงาน

นายจุติ ไกรฤกษ์ ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ โดยกล่าวว่า บทบาทของโฆษกกระทรวงในปัจจุบัน หลายกระทรวงมีทั้งฝ่ายข้าราชการประจำและฝ่ายการเมือง แต่ทุกคนทุกหน่วยงานต้องทำงานตามนโยบายรัฐบาล การปรับ Mindset ในการทำงานเป็นเรื่องสำคัญ และโฆษกต้องทำงานเชิงรุก (Proactive) ในโลกสื่อออนไลน์ (Social Media) จึงควรใช้สื่อ (Multimedia) ทุกชนิดที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ “การแก้ข่าวเท็จ ด้วยความจริง” เป็นเรื่องสำคัญ เพราะข่าวเท็จไม่ใช่เกิดจากธรรมชาติ แต่มาจากการวางแผนล่วงหน้า

โลกวันนี้เป็นโลกแห่งสงครามข่าวสาร การนำเสนอ (Message) ของหน่วยงานภาครัฐ จึงต้องเลือกเนื้อหาการสื่อสารที่น่าสนใจ รวดเร็ว มุ่งไปสู่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้ในวงกว้าง หน้าที่ของโฆษกกระทรวงจึงมีหน้าที่หลัก 2 ด้าน คือ เป็นทั้งผู้ผลิตสื่อต่าง ๆ ผ่านช่องทางของตนเอง และเป็นผู้ให้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นต่อประชาชน

นอกจากนี้ หากหน่วยงานใดมีการวางระบบการจัดการภาวะวิกฤต (Crisis Management) ก็จะเกี่ยวโยงกับ 4 ด้านหลัก คือ 1) Listen กล่าวคือ ทำให้หน่วยงานสามารถติดตามการรับฟังเสียงสะท้อน หรือความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ของประชาชนได้โดยตรง “To what people say” 2) Measure สามารถรับทราบได้ว่ามีประเด็นใดที่กำลังเกิดขึ้นกับหน่วยงานของตน “What, when and how is the issue?” 3) Talk ทำให้หน่วยงานสื่อสารหรือให้ข้อมูลแก่ประชาชนได้ถูกจุด “To people like they are people” 4) Engage รับทราบหรือตอบสนองในเรื่องต่าง ๆ ของความคิดเห็นในประเด็นนั้น ๆ “Building reactions” ซึ่งการแก้ไขวิกฤตที่เกิดขึ้น จึงไม่ใช่เพียงแค่การแถลงข่าวเฉย ๆ เหมือนการประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมาในอดีต

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: