คกก. Coding แห่งชาติ มุ่งจัดหลักสูตรอบรม Unplugged Coding สำหรับผู้บริหาร หวังเพิ่มความสามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคมที่ผ่านมา / นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) แห่งชาติ ครั้งที่ 6 (1/2565) โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, คณะผู้บริหาร ศธ., คณะกรรมการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) แห่งชาติ เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ

รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้มีการรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ คือ การจัดหาอุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Devices) ซึ่งในปัจจุบันได้มีการสำรวจจำนวนนักเรียนที่ต้องการอุปกรณ์ดังกล่าวมีประมาณ 1.4 ล้านคน ซึ่งโรงเรียนหลายแห่งก็เริ่มมีการเปิดรับบริจาคจากศิษย์เก่า หรือการจัดการรับบริจาคจากคนในชุมชน โดยที่ประชุมเห็นควรที่จะเริ่มทำจากตรงนี้ก่อน และในงบประมาณประจำปี 2566 จะเพิ่มเติมงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้สนับสนุนในส่วนนี้ด้วย

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเสนอให้มีการอบรมหลักสูตร Unplugged coding ให้แก่ข้าราชการที่จะเข้าสู่ตำแหน่งบริหารของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยจะมีหลักสูตร 3 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง 18 ชั่วโมง รวมถึงจะมีการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งข้าราชการบรรจุใหม่ด้วย ตลอดจนการขยายไปสู่หน่วยงานราชการอื่น ๆ นั้น จะมีการประสานงานกับสำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีหลักสูตรการอบรมข้าราชการจากทุกสังกัด เพื่อที่จะเพิ่มการอบรมหลักสูตร Unplugged Coding เข้าไปด้วย ซึ่งเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรนี้จะส่งผลให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมสามารถคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีมติแต่งตั้ง นายบัณฑิต ทิพากร ทำหน้าที่ประธานคณะทำงานกำหนดมาตรฐานการพัฒนาบุคลากรการสอนและการเรียนรู้ Coding แทนนายภุชงค์ อุทโยภาส พร้อมกันนี้ยังได้ปรับปรุงคณะทำงานชุดนี้ให้เป็นคณะอนุกรรมการ เพื่อที่ยกระดับมาตรฐานการจัดทำหลักสูตรที่จะใช้ในการอบรมอย่างละเอียด รอบคอบ และมีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: