ศธ.เป็นเจ้าภาพประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเอเปค หวังสร้าง Smart Citizens พร้อมตระหนักถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

9 พฤษภาคม 2565 – กระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเอเปค (APEC Human Resources Development Working Group : HRDWG) ครั้งที่ 47 โดย ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้กล่าวต้อนรับในงานเลี้ยงรับรอง ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

ปลัด ศธ. กล่าวว่า เป้าหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน APEC คือ การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทุกคน บรรลุการสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและครอบคลุมในภูมิภาค ซึ่งภารกิจของ HRDWG (คณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) คือ “การแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ และทักษะเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและครอบคลุม” ดำเนินโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมุ่งเน้นที่ประเด็นต่าง ๆ ตั้งแต่การศึกษา การเสริมสร้างศักยภาพ ไปจนถึงแรงงานและการคุ้มครองทางสังคม

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนหัวข้อหลัก APEC 2022 “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” หรือ “Open. Connect. Balance.” ที่เน้นฟื้นฟูเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกยุคหลังโควิด 19 ให้มีการค้าการลงทุนที่เปิดกว้าง เสรี มีพลวัต มีความเชื่อมโยงที่สะดวกและปลอดภัย และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ BCG พร้อมรับมือสถานการณ์ความผันผวนต่าง ๆ ในโลก

ประเทศไทยเสนอจึงได้หัวข้อ “Shaping Smart Citizens with Digitalization and Eco-friendly Awareness” เป็นแนวคิดหลักของ HRDWG สำหรับปี 2565 ซึ่ง HRDWG ได้ดำเนินแผนงานทั้งผ่านคณะทำงานโดยตรงและผ่านเครือข่าย โดยเน้นไปที่การพัฒนาทักษะ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการฝึกอบรมสายอาชีพผ่านการทำงานร่วมกัน ยกระดับการจ้างงาน และจัดหาการจ้างงานที่มีคุณภาพ

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: