ศธ.รับมอบชุดตรวจโควิด 19 มูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา

(25 มกราคม 2565) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีรับมอบชุดตรวจโควิด 19 (REPID SARS-COV-2 ANTIGEN TEST CARD) จำนวน 10,000 ชิ้น มูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท จากนายหยั่นเฟง หยาง ประธานกรรมการบริษัท HIP GLOBAL จำกัด โดยมีนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ., นายสุทิน แก้วพนา รองปลัด ศธ., นายภูมิภัทร เรืองแหล่ รองเลขาธิการ กศน., นายประพทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการ กช. และนายฉัตรชัย รักความซื่อ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอชไอพี โกบอล จำกัด และคณะ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมราชวัลลภ

รมช.ศธ. กล่าวว่า การจัดการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้เรียน ครู บุคลาการทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และแนวทาง 7 มาตรการเข้ม ทั้งในระดับหน่วยงานและสถานศึกษา ที่มีการเปิดการเรียนการสอน On-Site ตามประกาศของ ศบค.ระดับจังหวัด ซึ่งแตกต่างกันไปในบริบทของแต่ละพื้นที่ ชุดตรวจโควิด 19 จึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญต่อระบบคัดกรอง ที่จะเป็นด่านแรกในการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนทุกคน

ในนามกระทรวงศึกษาธิการ ขอแสดงความขอบคุณ ประธานกรรมการบริษัท เอชไอพี โกบอล จำกัด ที่ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนให้ความสำคัญและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความปลอดภัยแก่นักเรียน ครูและบุคลากร โดยนำชุดตรวจโควิด 19 (REPID SARS-COV-2 ANTIGEN TEST CARD) โดยวิธีเก็บตัวอย่างในโพรงจมูกและด้วยน้ำลาย มามอบให้จำนวน 10,000 ชิ้น มูลค่ากว่า 1,500,000 บาท ศธ.จะนำชุดตรวจที่ได้รับในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบคัดกรองของผู้เรียน เน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายพิเศษ ผู้พิการ ผู้ด้อย พลาด ขาดโอกาสทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียนในสถานศึกษาพื้นที่ชนบท ทุรกันดารห่างไกล ในสังกัดต่อไป”

นายหยั่นเฟง หยาง กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันของวิกฤติการระบาดโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอน ที่แพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว จนเป็นวิกฤติการระบาดครั้งใหญ่ในหลายประเทศ โดยเฉพาะในประเทศไทยที่กำลังเผชิญวิกฤติอย่างหนัก ทำให้ประชาชน ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก

ในการต่อสู้กับวิกฤตินี้ บริษัท HIP GLOBAL จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการศึกษาไทย ที่ภาคเอกชนจำเป็นจะต้องมีส่วนร่วมสนับสนุนภาครัฐเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนช่วยเหลือสังคมไทย บริษัท HIP GLOBAL จำกัด ที่มีความห่วงใยในระบบการศึกษาไทย และคำนึงถึงความปลอดภัยในนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดทำโครงการมอบชุดตรวจโควิด ATK รุ่น D20 ที่มีประสิทธิภาพในการตรวจเชื้อโอมิครอนและสายพันธ์อื่น ๆ ให้แก่ทางกระทรวงการศึกษาธิการ จำนวน 10,000 ชิ้น มูลค่ากว่า 1,500,000 บาท ในครั้งนี้ โดยหวังว่าชุดตรวจโควิด ATK จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือด้านความปลอดภัย แก่นักเรียน ครู อาจารย์ ในระบบการศึกษาไทยอย่างเป็นประโยชน์ที่สุด

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: