แบบสำรวจการฉีดวัคซีน Pfizer (ฝาสีส้ม สูตรสำหรับเด็ก) ในเด็กนักเรียนอายุ 5 – ไม่เกิน 12 ปี

ดาวน์โหลด แบบสำรวจการฉีดวัคซีน Pfizer (ฝาสีส้ม สูตรสำหรับเด็ก) และแบบสรุปจำนวนนักเรียน ในนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่อยู่ในช่วงอายุ 5 ปี ขึ้นไป ถึงอายุ 11 ปี 11 เดือน 29 วัน แต่ละห้องเรียน ที่มีความประสงค์รับวัคซีน Pfizer (ฝาสีส้มสูตรสำหรับเด็ก) แยกแต่ละสถานศึกษา

โดยให้สถานศึกษารวบรวมจำนวนนักเรียน ส่งให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/กรุงเทพมหานคร เพื่อบริหารจัดการวัคซีนและการดำเนินงานของสถานพยาบาลต่อไป

ทั้งนี้ เอกสารแบบแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองเพื่อลงนามให้นักเรียนที่อยู่ในช่วงอายุ 5 – ไม่เกิน 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีน Pfizer (ฝาสีส้มสูตรสำหรับเด็ก) นั้น ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างดำเนินการปรับแก่ไขรายละเอียด คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถนำส่งให้ศึกษาธิการจังหวัดและสถานศึกษาได้ภายในวันที่ 24 มกราคม 2565

ดาวน์โหลดหนังสือถึงศึกษาธิการจังหวัด แบบสำรวจ และแบบสรุป จำนวน 3 ฉบับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: