รองปลัด ศธ.”วีระ” มอบรางวัลโครงการประกวดร้องเพลงพร้อมจัดทำมิวสิกวิดีโอ “เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา”

(27 ตุลาคม 2564) นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบรางวัลชมเชยและรางวัลขวัญใจมวลชน โครงการประกวดร้องเพลงพร้อมจัดทำมิวสิกวิดีโอ “เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา” ณ ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

นายวีระ แข็งกสิการ กล่าวว่า สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) จัดโครงการประกวดร้องเพลงพร้อมจัดทำมิวสิกวิดีโอ “เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา” โดยเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา เพื่อให้ครูได้แสดงศักยภาพการทำงาน สะท้อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมที่ครูต้องปฏิบัติภายนอกห้องเรียน และได้สร้างสรรค์ผลงานของตนเอง

โดยในวันนี้ได้จัดให้มีการมอบรางวัลจากการประกวดร้องเพลงพร้อมจัดทำมิวสิกวิดีโอ “เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา” เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ครูได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญ การสร้างกำลังใจและความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู โดยถ่ายทอดผ่านบทเพลง รวมถึงเป็นกำลังใจให้ครูทั่วประเทศที่ทุ่มเทกำลังความสามารถ เพื่อนำพาการศึกษาไทยให้ก้าวหน้าต่อไป

ผู้เข้ารับรางวัล “เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา”

  1. รางวัลชมเชย (ฝ่ายหญิง) ทีมนางสาวรัตนาพร คัชชา โรงเรียนวัดโคกช้าง (ราษฏร์บำรุง) สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา  เขต 1
  2. รางวัลชมเชย (ฝ่ายชาย) ทีม นายวีรพรรณ์ บุษราคัม และนายดนัย ฝั่งไสธง โรงเรียนวัดโคกช้าง (ราษฎร์บำรุง) สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
  3. รางวัลขวัญใจมวลชน และนักร้องกิตติมศักดิ์ (ฝ่ายหญิง) ทีม นางสาวกาญจนา เปรมภิรักษ์ สังกัด สพป.นครราชสีมา  เขต 6
  4. รางวัลขวัญใจมวลชน (ฝ่ายชาย)
  • ทีม โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
  • นายสิริชัย ศรีชัย โรงเรียนบ้านขาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
  • ทีม นายนัฐวุฒิ สายันต์ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” สังกัด สพม.พระนครศรีอยุธยา
  • ทีม โรงเรียนคุณภาพอนุบาลวังม่วง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ปารัชญ์ ไชยเวช/สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า/ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: