คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จัดประชุมเตรียมแผนสื่อสารครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 และการประชุมวิชาการนานาชาติ

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ ณ สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อเตรียมแผนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ พิธีพระราชทานรางวัลครูสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 และการประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและครู : ปวงชนเพื่อการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปลายเดือนตุลาคม 2564

วันนี้ (7 ตุลาคม 2564) นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการฯ ว่า ที่ประชุมได้เตรียมงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ พิธีพระราชทานรางวัลครูสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 ซึ่งจะจัดในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในปีนี้จะจัดพิธีในรูปแบบ New Normal โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิด

ทั้งนี้ ครูที่ได้รับรางวัลจาก 10 ประเทศอาเซียน และติมอร์-เลสเต จะไม่ได้เดินทางมารับพระราชทานรางวัลด้วยตนเอง โดย น.ส.ประทิน เลี่ยนจำรูญ ครูอาชีวะหญิง จากวิทยาลัยเทคนิคพังงา ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี คนที่ 4 ของไทย จะเข้ารับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ณ วิทยาลัยเทคนิคพังงา ส่วนครูจาก 10 ประเทศ จะรับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ในแต่ละประเทศ

สำหรับพิธีพระราชทานรางวัล ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 จะเริ่มในเวลา 14.30 น. โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถึงห้องประชุม ณ วังสระปทุม จากนั้นนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้กราบบังคมทูลถวายรายงาน และนายกฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กราบบังคมทูลประกาศเกียรติคุณ และเบิกครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 ของแต่ละประเทศ เข้ารับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ส่วนคณะกรรมการ/ผู้เกี่ยวข้อง จะเข้าเฝ้าฯ ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ ผ่านระบบออนไลน์จากวังสระปทุม

นอกจากนี้ พระองค์จะทรงเป็นประธานพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ “การทรงงานในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการพัฒนาครูและสถานศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ในการประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและครู : ปวงชนเพื่อการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Regional Conference on Teachers and Equitable Education: All for Education in Southeast Asia) ซึ่งจะจัดผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2564 อีกด้วย

ทั้งนี้ จะมีการถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานรางวัล และปาฐกถาพิเศษเปิดการประชุม ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: