สำนักการลูกเสือฯ จัดประชุมส่งเสริมศักยภาพบุคลากรเครือข่ายยุวกาชาด ภาคตะวันออก-ตะวันตก ผ่านระบบออนไลน์

(1 ตุลาคม 2464) นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรเครือข่ายยุวกาชาด ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นภาคสุดท้ายของการประชุม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 3 ตุลาคม 2564

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า เป็นโอกาสอันดีที่บุคลากรเครือข่ายยุวกาชาดภาคตะวันออกและภาคตะวันตก ได้ปรับพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ แนวปฏิบัติ และวิธีดำเนินกิจกรรม ให้ถูกต้อง ทันสมัย สามารถนำไปถ่ายทอด ให้คำปรึกษา แนะนำ กับผู้เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้การจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

“จากการดำเนินงานจัดโครงการในแต่ละภูมิภาคที่ผ่านมา ทั้งภาคกลาง ภาคใต้ ภาคเหนือ พบว่าบุคลากรเครือข่ายยุวกาชาดให้ความสำคัญในเรื่องของกิจกรรมยุวกาชาดเป็นอย่างดี มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวปฏิบัติงาน และการดำเนินกิจกรรมของแต่ละพื้นที่ รวมถึงปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้สู่การปฏิบัติงานของเครือข่าย ยุวกาชาด เกิดการพัฒนาแนวทางในการทำงานรูปแบบใหม่ ที่จะช่วยให้กิจกรรมยุวกาชาดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องยิ่งขึ้นไป” รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว

One thought on “สำนักการลูกเสือฯ จัดประชุมส่งเสริมศักยภาพบุคลากรเครือข่ายยุวกาชาด ภาคตะวันออก-ตะวันตก ผ่านระบบออนไลน์

Add yours

  1. ผมจะประชาสัมพันธ์การเข้าสมัครเป็นลูกเสือและเนตรนารี เน้นโรงเรียนอนุบาล ประถม เกณฑ์เข้ามาให้ได้มากที่สุด เพื่อที่จะอบรมขั้นพื้นฐานต่อการรักสามสถาบัน รักการช่วยเหลือผู้อื่น ฝึกฝนให้มีจิตสาธารณะ แต่ขอให้ลดในเรื่องค่าใช้จ่ายในเครื่องแบบหรืออุปกรณ์ต่างๆ เพราะนักเรียนต่างจังหวัด ทางบ้านไม่สามารถจะเพิ่มค่าใช้จ่ายได้

    ถูกใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: