ดีอีเอส เปิดรายชื่อ 7 หน่วยงานทำเวลาสกัดข่าวปลอมได้ภายใน 1 ชม.

“ภุชพงค์” รองปลัดดีอีเอส อัพเดทความร่วมมือหน่วยงานรัฐ ในการเดินหน้าแก้ไขปัญหาเฟคนิวส์ เปิด 7 รายชื่อผลงานเด่น ใช้เวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมง ยืนยันข้อเท็จจริงตอบกลับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม

นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวระหว่างเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบสำหรับผู้ประสานงานการตรวจสอบข่าวปลอม เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน และวิธีการแก้ไขปัญหาข่าวปลอม” วันนี้ (29 ก.ย. 2564) ว่า กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างมาก โดยมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมกว่า 600 คน จากหน่วยงานจำนวนมากกว่า 300 แห่ง ครอบคลุมหน่วยงานราชการ องค์การมหาชน และบริษัทมหาชน โดยกระทรวงฯ และศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ประสานงานเครือข่าย กลุ่มนิติกร ตลอดจนเครือข่ายผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าใจในกระบวนการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม บทบาท ขั้นตอนของผู้ประสานศูนย์ฯ ให้สามารถตรวจสอบและการแจ้งกลับมาผ่านศูนย์ฯ ตลอดจนการเผยแพร่ข่าวที่ถูกต้องตรวจสอบแล้วได้

โดยหน่วยงานราชการที่จัดส่งผู้แทน/ผู้ประสานงานเครือข่าย เข้ามาร่วมการอบรมจำนวนมากสุดเป็นลำดับต้นๆ ประกอบด้วย สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงยุติธรรม ตามลำดับ

ขณะที่จากการจัดอันดับ 10 หน่วยงาน ที่ให้ความร่วมมือมากสุดกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ในการตรวจสอบยืนยันข้อเท็จจริง ล่าสุดพบว่าในจำนวนนี้มีอยู่ 7 หน่วยงาน ที่มีระยะเวลาในการตอบกลับโดยเฉลี่ยไม่ถึง 1 ชั่วโมง โดยหนึ่งในนี้คือ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหน่วยงานมีจำนวนเรื่องที่ได้รับการประสานงานเพื่อตรวจสอบยืนยันมากสุดถึง 328 เรื่อง

สำหรับรายชื่อ 10 ลำดับหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือมากที่สุด (ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.ย. 2564) ได้แก่

  1. กรมชลประทาน ระยะเวลาตอบกลับโดยเฉลี่ย 5 นาที การตอบกลับ 100%
  2. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 10 นาที การตอบกลับ 83.33%
  3. สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร 14 นาที การตอบกลับ 98.70%
  4. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 19 นาที การตอบกลับ 95%
  5. กรมการขนส่งทางบก 20 นาที การตอบกลับ 100%
  6. กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี 50 นาที การตอบกลับ 99.70%
  7. สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 55 นาที การตอบกลับ 100%
  8. กรมอุตุนิยมวิทยา 1 ชั่วโมง 44 นาที การตอบกลับ 100%
  9. ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง 1 ชั่วโมง 55 นาที การตอบกลับ 100%
  10. กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 1 ชั่วโมง 58 นาที การตอบกลับ 95.75%

สำหรับภาพรวมของข้อความข่าวที่ต้องคัดกรองทั้งหมด ของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562 – 27 ก.ย. 2564 มีจำนวนรวม 312,878,097 ข้อความ และเข้าเกณฑ์ดำเนินการตรวจสอบ 25,232 ข้อความ ขณะที่หลังจากคัดกรองพบข้อความข่าวที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ 11,811 เรื่อง โดยหมวดหมู่สุขภาพ มีจำนวนข่าวที่เข้าข่ายการตรวจสอบมากที่สุด จำนวน 6,264 เรื่อง คิดเป็น 53% รองลงมาเป็นหมวดหมู่นโยบายรัฐ 5,118 เรื่อง คิดเป็น 43% หมวดหมู่เศรษฐกิจ 224 เรื่อง คิดเป็น 2% และหมวดหมู่ภัยพิบัติ 205 เรื่อง คิดเป็น 2% ตามลำดับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: