กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานหนังสือประวัติศาสตร์ ศธ.พร้อมน้อมนำเผยแพร่สู่การสอนประวัติศาสตร์ให้แก่เด็กและเยาวชน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับพระราชทานหนังสือประวัติศาสตร์ 4 เล่ม หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมน้อมนำเผยแพร่สู่การสอนประวัติศาสตร์ให้แก่เด็กและเยาวชน โดยมีผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานหนังสือ

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ณ ห้องดำรงราชานุภาพ – นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการเข้าพิธีรับพระราชทานหนังสือ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหนังสือประวัติศาสตร์ให้กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 4 เล่ม ประกอบด้วย

  1. เอกสาร “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (Local History HI5921)” โดย พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
  2. หนังสือ “สายธารแห่งประวัติวิทยา” (รวมบทพระราชนิพนธ์คำสอน ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในพลเอกหญิง ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
  3. หนังสือ “จากแฟ้มเอกสารลับที่สุด” (เผยข้อมูลใหม่ทางประวัติศาสตร์ไทย สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติสหรัฐอเมริกา NARA)
  4. หนังสือ “เรื่องเล่าจากทหารวิชาการอาวุโส” (การค้นคว้าและอ่านเอกสารทางประวัติศาสตร์เพื่อสร้างคน สร้างชาติ และสร้างทหารอาชีพ)

ทั้งนี้ ศธ.จะน้อมนำหนังสือประวัติศาสตร์ทั้ง 4 เล่ม ไปเป็นแนวทางสู่การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ให้แก่เด็กและเยาวชนต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: