รมช.ศธ. ”กนกวรรณ” ตรวจสนามสอบเทียบระดับ กศน.ฉะเชิงเทรา

ครูโอ๊ะ ตรวจสนามสอบเทียบระดับ ฉะเชิงเทรา พร้อมให้กำลังใจนักศึกษา กศน. ที่ใฝ่เรียนรู้ ชื่นชมการจัดการศึกษา ชี้ สร้างความสามารถในการแข่งขัน ช่วย “พัฒนา-เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์”

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นตรวจเยี่ยมสนามสอบเทียบระดับ และติดตามการจัดการเรียนการสอนของสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายกาเรียน ยืนยงชาติ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 7 อำเภอ ศึกษานิเทศก์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ครู กศน. ให้การต้อนรับ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า ครูโอ๊ะมีความยินดีและตั้งใจมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามจุดเน้นนโยบาย ปีงบประมาณ 2564 ร่วมกับการมาตรวจเยี่ยมสนามสอบเทียบระดับ ครั้งที่ 1 ซึ่งมีจำนวน 62 คน ทั้งในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของผู้บริหาร ครู กศน.และบุคลากรทุกคน ซึ่งครูโอ๊ะขอให้กำลังใจและอวยพรให้นักศึกษาที่มาสอบเทียบทุกคนประสบความสำเร็จกับการสอบ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดและประกอบอาชีพต่อไป ที่สำคัญขอให้แคล้วคลาดและปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ทุกคน

“ขอแสดงความชื่นชมการดำเนินงานการจัดการศึกษา โดยการนำของ ผอ.กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยปรัชญาการทำงาน “ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่เทคโนโลยี” ทั้งด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาอังกฤษ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัล พัฒนาการศึกษาคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ ด้านความปลอดภัยของผู้เรียน การศึกษาตลอดชีวิต รวมทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง โดยสิ่งเหล่านี้เป็นความสำเร็จที่เกิดจากการร้อยดวงใจของชาว กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อสร้างการเรียนรู้แก่ผู้เรียนและประชาชนทุกช่วงวัย ครูโอ๊ะยืนหยัดที่จะทลายข้อจำกัด และรักกันตลอดไป

พร้อมทั้งจะร่วมผลักดันให้เกิดการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิ พร้อมนำเสียงสะท้อนปัญหาและอุปสรรค จากการตรวจเยี่ยม กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปสู่การแก้ไข ทั้งการผลักดันให้ผู้บริหารสถานศึกษาระดับอำเภอได้ลงตำแหน่งให้ครบถ้วน รวมทั้งทดแทนตำแหน่งที่เกษียณอายุราชการ และหาแนวทางการจัดสรรให้สอบแข่งขันบุคลากรเป็นพนักงานราชการ เพื่อสร้างความมั่นคงกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน อาทิ บรรณารักษ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค. (2) ที่ไม่ครอบคลุมสวัสดิการและไม่มีความมั่นคงในวิชาชีพ” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

จันทนา เชียงทอง : สรุป
นวรัตน์ รามสูต : เรียบเรียง
สถาพร ถาวรสุข : ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์สร.ศธ. : รายงาน
19/9/2564

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: