(13 กันยายน 2564) นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และคณะทำงาน ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเป็นฐาน ลงพื้นที่ Focus Group ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ

ทั้งนี้ เพื่อถอดบทเรียนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตัวอย่างจากกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

  • ส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย ศธจ.สมุทรปราการ สพม.สมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1,2 กอศ.สมุทรปราการ กศน.สมุทรปราการ สกสค.สมุทรปราการ และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ
  • ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ทั้งนี้ จะมีการขยายผลการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาไปสู่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบในพื้นที่นำร่อง 4 ภาค ๆ ละ 3 จังหวัด รวม 12 จังหวัด และนำไปสู่การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย นำไปสู่การขับเคลื่อน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบต่อไป

ขอบคุณภาพ/ข่าว : คณะทำงาน