ผตร.ศธ.ติดตามสภาพปัญหาการเรียนออนไลน์ และเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท ที่อุบลราชธานี

ผู้ตรวจราชการ ศธ. ติดตามโครงการโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ “นักเรียนเรียนที่บ้าน ผู้ปกครองเป็นครู ผู้สอนเป็นโค้ช” ที่ รร.หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี และการจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท ผอ.รร.ย้ำพร้อมดำเนินการทันทีที่เงินมาถึงโรงเรียน เพราะมีฐานข้อมูล ประสบการณ์จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ให้นักเรียนแต่ละภาคเรียนอยู่แล้ว ไม่เกิน 3-5 วัน ได้ครบทุกคน

(19 สิงหาคม 2564) นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามโครงการนิเทศการเรียนการสอนออนไลน์ ของโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ตามโครงการโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ “นักเรียนเรียนที่บ้าน ผู้ปกครองเป็นครู ผู้สอนเป็นโค้ช” พบว่าครูได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของนักเรียนเป็นรายบุคคล ทั้งรูปแบบผสมผสาน แบบออนไลน์ แบบทางไกล แบบพบนักเรียนรายคน แบบออนแอร์ แต่ก็ยังประสบปัญหาและข้อจำกัดในเรื่องความพร้อมอุปกรณ์มือถือสมาร์ทโฟน สัญญาณอินเทอร์เน็ต บ้านนักเรียนห่างไกล มีนักเรียนกลุ่มด้อยโอกาส 80 กว่าคน ที่ไม่มีมือถือเพื่อเรียนรู้ออนไลน์ ทางโรงเรียนมอบให้ครูไปพบ ไปมอบใบความรู้ ใบงาน และสอนเสริมให้นักเรียนถึงบ้านแล้ว และจะนำปัญหานี้เข้าที่ประชุมกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน เพื่อขออนุมัติจัดซื้อมือถือให้นักเรียนกลุ่มดังกล่าว

นอกจากนี้ ผตร.ศธ.นายธฤติ ประสานสอน ยังได้ร่วมกับผู้บริหาร ครู บุคลากร ร่วมกันปลูกฟ้าทะลายโจร ข่า กระชาย ขิงเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การใช้สมุนไพรป้องกันและรักษาโรคโควิด 19 ตลอดจนโรคอื่น ๆ อีกด้วย

ในส่วนของการเตรียมการจ่ายเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2,000 บาทนั้น ทางด้านนายภูวดล ชัยชนะ ผอ.รร.หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี กล่าวว่า นับว่าเป็นนโยบายที่ดีมาก ๆ ของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ทางโรงเรียนพร้อมดำเนินการได้ทันทีที่เงินมาถึงโรงเรียน เรามีฐานข้อมูล ประสบการณ์การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนให้นักเรียนแต่ละภาคเรียนอยู่แล้ว ไม่น่าเกิน 3-5 วัน นักเรียนได้ครบทุกคนแน่นอน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: