จังหวัดอุบลราชธานี – นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับนายอุทัย อรัมสัจจากูล นายอำเภอเหล่าเสือโก้ก, นายภูวดล ชัยชนะ ผอ.รร.หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี, นายวินัย ขันจันทา ผอ.กศน.อำเภอเหล่าเสือโก้ก และหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแพงใหญ่ ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านสีฟ้า “หมู่บ้านนี้ ไม่มีโควิด 19” เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564

โดยได้ดำเนินการปลูกพืชสมุนไพรต้านโควิด 19 เช่น ฟ้าทะลายโจร ขิง ข่า กระชาย ฯลฯ ในแปลงสาธิต ณ วัดสัลเลขธรรม หมู่ที่ 6 ตำบลแพงใหญ่ เพื่อให้ชาวบ้านมีพืชสมุนไพรไว้ใช้ป้องกันโรคโควิด 19 และโรคอื่น ๆ

ภาพ/ข่าว คณะทำงาน ผตร.ศธ.