ครูโอ๊ะ ปลื้มเป็นรัฐมนตรีคนแรก เยือน กศน.กทม.

ครูโอ๊ะ ปลื้มเป็น “รัฐมนตรีคนแรก” เยือน กศน.กทม. ชื่นชม 9 โครงการสำคัญภายใต้แนวคิด ‘Big ROCK’ ผลักดันการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ ศธ. โชว์ยอดทำแบบทดสอบวัคซีนผ่านแอปกว่า 2 หมื่นคน ชื่นชม กศน.มีจิตอาสาร่วมอำนวยความสะดวกฉีดวัคซีนโควิด 19 ย้ำทุกคนการ์ดอย่าตก

เมื่อวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงาน กศน.กทม. และ 50 สถานศึกษาในสังกัด พร้อมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและนิทรรศการด้านอาชีพ และกิจกรรมผู้สูงอายุ โดยมีนายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ ผอ.สำนักงาน กศน.กทม. ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากร ตลอดจนผู้เรียน ให้การต้อนรับ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า จากการนำเสนอสรุปผลการดำเนินการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งมีโครงการสำคัญ 9 โครงการ ภายใต้แนวคิด BIG ROCK ทั้งการจัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบออนไลน์ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและการสร้างงานตลอดชีวิต การจัดการศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพสำหรับผู้สูงอายุ การจัดการเรียนรู้กัญชา กัญชง และกระท่อมอย่างชาญฉลาด ตลอดจนการเสริมสร้างความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย การใช้พื้นที่การเรียนรู้ร่วม (Co-Learning Space) ศูนย์ที่ปรึกษาการออกแบบการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะขององค์กรและเป้าหมาย (Learning Guideline Center: LGC) และการพัฒนาบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2564-2567 รวมทั้งการจัดทำแบบทดสอบออนไลน์ “คู่มือความรู้ กศน.สู้โรคโควิด 19” ซึ่งมีนักศึกษา ครู ผู้บริหาร กศน. ตลอดจนประชาชนทั่วไป ผู้สนใจร่วมเรียนรู้และทดสอบ จำนวน 20,778 คน

“ขอแสดงความชื่นชม กศน.กทม.ที่นำเสนอให้เห็นถึงการบริหารจัดการและดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพหลากหลายมิติ นำนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายครูโอ๊ะไปสู่การปฏิบัติโดยตลอด ทั้งยังได้วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของตัวเอง เพื่อนำมาประกอบการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดร่วมกัน อาทิ การพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยี การนำเสนองานหรือแสดงความคิดเห็นด้วยความมั่นใจ และสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปปรับใช้ พัฒนา และต่อยอดงานการศึกษานอกระบบ, การเปิดโอกาสแก่บุคลากรรุ่นใหม่ ได้แสดงความคิดเห็น เพื่อสร้างแรงจูงใจและความมั่นใจในการทำงาน โดยใช้ประสบการณ์ของบุคลากรรุ่นใหญ่ช่วยให้คำปรึกษาแนะนำ, การวางแผนดำเนินการโครงการล่วงหน้า เพื่อเตรียมการขับเคลื่อนทันทีเมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย อาทิ การเปิดร้านอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาและกัญชง สร้างงานสร้างอาชีพจากหลักสูตรโภชนาการจากส่วนของพืชกัญชาและกัญชง ที่ได้รับการยกเว้นจากการเป็นยาเสพติด

ขอฝากให้มีการรวบรวมปัญหา พร้อมสรุปแนวทางการแก้ไขที่ชัดเจน เพื่อนำเสนอต่อระดับนโยบายต่อไป อาทิ การเร่งจัดส่งหนังสือและเพิ่มสัดส่วนหนังสือเรียน รองรับการจัดการเรียนการสอนแบบ On-hand ช่วงเปิดภาคเรียน ในพื้นที่ต่างจังหวัดและชายขอบ ที่ยังไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์และสัญญาณอินเทอร์เน็ต, การปรับปรุงระบบจัดทำข้อสอบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมนำเสียงสะท้อนของประชาชนและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ไปปรับปรุงให้ตอบโจทย์ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ การสอนอาชีพที่แปลกใหม่ ทันสมัย หรือต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่เดิม, ออกแบบการจัดอบรมที่สร้างความน่าสนใจ สนุก เรียนแล้วมีความสุข อาทิ อบรมภาษาอังกฤษ (Boot Camp), การจัดทำคลังสื่อการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานออนไลน์ ตลอดจนวิชาเลือกที่น่าสนใจ ออกแบบสื่อให้กับคนทุกช่วงวัยสำหรับใช้ร่วมกันของ กศน.กทม.และสถานศึกษาในสังกัด หรือสำหรับสำนักงาน กศน.ในอนาคต เพื่อให้ง่ายต่อการออกแบบการประเมินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19

ท้ายสุดนี้ ขอฝากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและอาชีพ ที่สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของ ศธ. รวมทั้งโครงการของ กศน. เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และต่อยอดในพื้นที่ต่าง ๆ ด้วย

ครูโอ๊ะ ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงของ ศธ.คนแรก ที่มาเยือนสำนักงาน กศน.กทม.แห่งนี้ ขอฝากให้ทุกคนใช้ชีวิตวิถีใหม่แบบ New Normal สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง หมั่นล้างมือ และเว้นระยะห่าง พร้อมพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลและครูโอ๊ะขอเป็นกำลังใจให้กับชาว กศน. เพราะทุกคนถือเป็นกำลังสำคัญของประเทศ” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

ในโอกาสนี้ เป็นประธานพิธีเปิดป้าย “ศูนย์ดิจิทัลชุมชน” และเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอน โดยการใช้แอปพลิเคชันและการผลิตสื่อวีดีโอ พร้อมพบปะให้โอวาทแก่ผู้บริหาร ข้าราชการครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากร สำนักงาน กศน.กทม.ทั้ง 50 เขต ผ่านระบบ Zoom meeting ตลอดจนเยี่ยมชมกิจกรรมการสอนอาชีพของสถานศึกษาด้วย

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.:รายงาน
16/6/2564

One thought on “ครูโอ๊ะ ปลื้มเป็นรัฐมนตรีคนแรก เยือน กศน.กทม.

Add yours

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: