ปลัด ศธ.ให้กำลังใจครู-บุคลากร เข้ารับการฉีดวัคซีน

(12 มิ.ย.2564) ปลัด ศธ. “สุภัทร จำปาทอง” และประธานศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 กระทรวงศึกษาธิการ (ศบค.ศธ.) พร้อมด้วยรองปลัด ศธ. “วีระ แข็งกสิการ” เยี่ยมให้กำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน AstraZeneca ณ สถานีกลางบางซื่อ กรุงเทพฯ

สำหรับยอดคิวฉีดวัคซีน วันเสาร์ที่ 12 มิ.ย. 2564 รอบเวลา 09.00-11.00 น. รวมทั้งหมด 4,575 คน คือ ส่วนกลาง 1,358 คน แยกเป็น กองทุนสงเคราะห์ 17 คน สภาการศึกษา 100 คน มหิดลฯ 148 คน สทศ. 64 คน สลช. 53 คน ศธภ.2 22 คน กคศ. 249 คน สอศ. 503 คน สกสค.122 คน สมศ. 60 คน ศธจ. กทม. 20 คน ส่วนกลางเพิ่มเติม (ตกค้าง) 69 คน สพฐ. 1 คน สน. สป. 4 คน สสวท. 8 คน สช.32 คน สบศ.สป. 2 คน สตผ.สป. 2 คน คุรุสภา 1 คน ศปท. ศธ.1 คน สนย.สป. 7 คน สกศ. 11 คน สพป.กทม. 1393 คน สพม.กท. 1 1755 คน

ส่วนในวันที่ 13 มิ.ย.2564 เวลา 09.00-11.00 น. ส่วนกลางที่จะไปฉีดเพิ่ม คือ สพฐ. 827 คน คุรุสภา 129 คน สคบศ. 62 คน เพิ่มเติม (แม่บ้าน) 271 คน เพิ่มเติม (สป.สอศ.) 28 คน