สกสค.จับมือ AIS มอบสิทธิประโยชน์แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ

(21 ตุลาคม 2565) นายพิเชษฐ์ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดสวัสดิการ ส่วนลดค่าครองชีพ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัทในเครือ AIS ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

นายพิเชษฐ์ โพธิ์ภักดี รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. กล่าวว่า เพื่อให้การจัดสวัสดิการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) มีเจตจำนงร่วมกันกับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในประจำการและนอกประจำการ รวมถึงบุคคลในครอบครัว นำไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด มีสินค้าและโปรโมชั่นหลายรายการ อาทิ เครื่องราคาพิเศษไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า รับส่วนลดค่าบริการรายเดือนเพิ่ม 5G Home Wifi Pocket WIFi เป็นต้น โดยครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ เพียงแสดงบัตรราชการ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อติดต่อซื้อเครื่องราคาพิเศษพร้อมแพ็กเกจ ได้ที่ร้าน AIS SHOP, AIS TELEWIZ ทุกสาขา และ AIS Buddy หรือ AIS Call Center โทร 02-078-9999

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างกว่า / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: