ประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาระบบราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2565

ขอเชิญหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) สมัครและส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาระบบราชการของ สป.ศธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงานในสังกัดสามารถส่งผลงานมากกว่า 1 ผลงาน เป็นรูปแบบการผลิตคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 3 นาที เกี่ยวกับแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นระบบ รูปแบบ แนวทาง หรือนวัตกรรม ที่หน่วยงานได้ใช้ในการพัฒนาการทำงาน หรือพัฒนาวิธีการให้บริการของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ รับสมัครทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8-26 สิงหาคม 2565

เกณฑ์การตัดสิน มี 2 ส่วน คือ 1) โดยคณะกรรมการตัดสิน สัดส่วนร้อยละ 70 ของคะแนนรวม และ 2) ตามคะแนนโหวตเลือกสื่อสร้างสรรค์ที่ประทับใจ บน YouTube “กพร.สป.” โดยจะนำไปประชาสัมพันธ์บนเพจ ศธ.360 องศา ช่วงระหว่างวันที่ 1-8 กันยายน 2565 สัดส่วนร้อยละ 30 ของคะแนนรวม

หน่วยงานที่ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย จะได้รับโล่รางวัล ทั้งประเภทการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งสิ้น 10 รางวัล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) สป.ศธ. โทร. 02 628 6409 ในเวลาราชการ หรือ http://www.psdg.moe.go.th/psdg61/index.php/2018-06-22-04-50-49/1673-2022-08-05-06-29-26

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: