ศธจ.เชียงใหม่ จัดประกวดออกแบบโลโก้และชื่อเพจ “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่”

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประกวดออกแบบ ตราสัญลักษณ์ (Logo) และตั้งชื่อเพจ (Page) เพื่อประชาสัมพันธ์ หัวข้อ “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่”

เพื่อเป็นการนำร่องการส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษารูปแบบใหม่โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน กระจายอำนาจให้อิสระแก่สถานศึกษานำร่องและหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนั้น ๆ มีความคล่องตัวในการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่เน้นการพัฒนากลไกการจัดการศึกษาร่วมกันของทุกภาคส่วนในพื้นที่

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ นักเรียนและนิสิตนักศึกษา
  • มีภูมิลำเนาในจังหวัดเชียงใหม่
  • ไม่จำกัดอายุ
  • มีความสามารถในการออกแบบที่มีความคิดสร้างสรรค์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 053 218 599 ต่อ 26 หรือ 084 894 8638 หรือ http://www.cmpeo.go.th

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: